Nieuws - 26 jul 2021

BoschSlabbers is drie landschapsarchitecten rijker!

BoschSlabbers is in één keer drie jonge landschapsarchitecten rijker. Rosanne, Rachel en Cor hebben vanuit BoschSlabbers de PEP (Professional Experience Program/Beroepservaringsperiode) afgerond. Sinds 2015 krijg je na je masteropleiding niet meer de titel van Landschapsarchitect. Om deze titel te behalen is het volgen van het 2-jarige PEP-programma, samen met andere toekomstige landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en (interieur)architecten één van de mogelijkheden.

Ervaring van onze deelnemers:
In de eerste instantie denk je, alweer een studie? Maar het is een leuke en leerzame periode waarin we de breedte van ons vakgebied beter hebben leren kennen.

1) Inhoud

Bij de PEP gaat het niet over ontwerpen, maar alles daaromheen. Leerzaam waren bijvoorbeeld modules over aanbesteden, schrijven van een offerte en procesmanagement. Met behulp van een mentor binnen BoschSlabbers  (bedankt Ian, Steven en Paul) hebben we onze sterke en zwakke punten besproken en concreet gemaakt door leerdoelen op te stellen. Zo hebben we gewerkt aan die vaardigheden die we wilden verbeteren en ontwikkelen. Zo wilde Cor werken aan zijn schrijfvaardigheden en regionaal ontwerpen en heeft daarom gewerkt aan een offerte voor de landschappelijke inpassing van waterbassins. Zo wordt je gestimuleerd om te werken aan andere projecten en krijg je veel meer inzicht.

2) Bijeenkomsten

Erg leuk was dat de bijeenkomsten elke keer op een andere locatie plaatsvonden. We hebben o.a. een creatieve hotspot in Amsterdam, de Waalsprong in Nijmegen en de daktuin van Boomkwekerij Ebben in Cuijk bezocht. Dat maakt het veelzijdig en dynamisch. Helaas vond een deel van het afgelopen 1.5 jaar online plaats, al werd er creatief omgegaan met de digitale technieken. Denk aan een online-borrel waar je random aan andere deelnemers werd gelinkt.

3) Het delen van ervaringen

De gesprekken met oud-studiegenoten en andere architecten die net het vakgebied hebben betreden zijn erg leerzaam geweest. Tijdens opdrachten of borrels deel je ervaringen en zorgen die er spelen. Het is leuk om te ervaren dat ieder zijn eigen ideeën en passies heeft binnen het vakgebied. Opvallend is ook de grote aandacht voor ethische dilemma’s die er spelen in het vakgebied. Vinden we dat er minder gebruik gemaakt moet worden van de auto, en moeten we dan nog aan de aanleg van een nieuwe autosnelweg willen werken in de toekomst?

We hebben een bijzonder interessant, maar ook divers vak. De PEP is een breed leertraject, waarin je samen veel kennis opdoet. Het is vooral mooi om te zien dat we met zo veel enthousiaste mede ontwerpers (mede landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten) werken aan de ruimtelijke  vraagstukken die er liggen, nu en in de toekomst.

Meer weten over de PEP: http://pepnl.eu/

De PEP is gericht op het ontwikkelen van een professionele werkhouding en leert deelnemers hoe zij zich het beste kunnen opstellen in het werkveld. Het gaat over kwaliteitswaarborging dat de vormgevers van onze leefomgeving aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

V.l.n.r.: Rosanne Vlaar, Cor Simon en Rachel Backbier

Nieuws - 26 jul 2021

BoschSlabbers is drie landschapsarchitecten rijker!

BoschSlabbers is in één keer drie jonge landschapsarchitecten rijker. Rosanne, Rachel en Cor hebben vanuit BoschSlabbers de PEP (Professional Experience Program/Beroepservaringsperiode) afgerond. Sinds 2015 krijg je na je masteropleiding niet meer de titel van Landschapsarchitect. Om deze titel te behalen is het volgen van het 2-jarige PEP-programma, samen met andere toekomstige landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en (interieur)architecten één van de mogelijkheden.

Ervaring van onze deelnemers:
In de eerste instantie denk je, alweer een studie? Maar het is een leuke en leerzame periode waarin we de breedte van ons vakgebied beter hebben leren kennen.

1) Inhoud

Bij de PEP gaat het niet over ontwerpen, maar alles daaromheen. Leerzaam waren bijvoorbeeld modules over aanbesteden, schrijven van een offerte en procesmanagement. Met behulp van een mentor binnen BoschSlabbers  (bedankt Ian, Steven en Paul) hebben we onze sterke en zwakke punten besproken en concreet gemaakt door leerdoelen op te stellen. Zo hebben we gewerkt aan die vaardigheden die we wilden verbeteren en ontwikkelen. Zo wilde Cor werken aan zijn schrijfvaardigheden en regionaal ontwerpen en heeft daarom gewerkt aan een offerte voor de landschappelijke inpassing van waterbassins. Zo wordt je gestimuleerd om te werken aan andere projecten en krijg je veel meer inzicht.

2) Bijeenkomsten

Erg leuk was dat de bijeenkomsten elke keer op een andere locatie plaatsvonden. We hebben o.a. een creatieve hotspot in Amsterdam, de Waalsprong in Nijmegen en de daktuin van Boomkwekerij Ebben in Cuijk bezocht. Dat maakt het veelzijdig en dynamisch. Helaas vond een deel van het afgelopen 1.5 jaar online plaats, al werd er creatief omgegaan met de digitale technieken. Denk aan een online-borrel waar je random aan andere deelnemers werd gelinkt.

3) Het delen van ervaringen

De gesprekken met oud-studiegenoten en andere architecten die net het vakgebied hebben betreden zijn erg leerzaam geweest. Tijdens opdrachten of borrels deel je ervaringen en zorgen die er spelen. Het is leuk om te ervaren dat ieder zijn eigen ideeën en passies heeft binnen het vakgebied. Opvallend is ook de grote aandacht voor ethische dilemma’s die er spelen in het vakgebied. Vinden we dat er minder gebruik gemaakt moet worden van de auto, en moeten we dan nog aan de aanleg van een nieuwe autosnelweg willen werken in de toekomst?

We hebben een bijzonder interessant, maar ook divers vak. De PEP is een breed leertraject, waarin je samen veel kennis opdoet. Het is vooral mooi om te zien dat we met zo veel enthousiaste mede ontwerpers (mede landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten) werken aan de ruimtelijke  vraagstukken die er liggen, nu en in de toekomst.

Meer weten over de PEP: http://pepnl.eu/

De PEP is gericht op het ontwikkelen van een professionele werkhouding en leert deelnemers hoe zij zich het beste kunnen opstellen in het werkveld. Het gaat over kwaliteitswaarborging dat de vormgevers van onze leefomgeving aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

V.l.n.r.: Rosanne Vlaar, Cor Simon en Rachel Backbier