Nieuws - 11 jan 2016

Kavels Kickersbloem 3 te koop

Kickersbloem III is onherroepelijk bestemd tot bedrijventerrein. Hiermee is de realisatie van Bedrijvenpark Kickersbloem een feit.

In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis en Kickersvoet b.v. vervaardigde BoschSlabbers in samenwerking met Urbis Bureau voor stadsontwerp het Beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Kickersbloem III. In het stedenbouwkundig plan is een maatvorming gekozen die het mogelijk maakt flexibel te ontwikkelen. Binnen dit stramien zijn grote maar ook kleine kavels mogelijk. Daarnaast is nagedacht over de verder fasering van het bedrijventerrein. Gronden welke later tot ontwikkeling worden gebracht worden meegenomen in het parkmanagement. Zo worden kavels ingezet voor landschapsvorming en dragen ze bij aan de beeldkwaliteit van het hele terrein.

In kavelpaspoorten zijn de diverse regels voor het gebruik, de bebouwing en  inrichting van de kavels aangegeven voor verschillende soorten kavels die in het gebied voorkomen.

Meer informatie via www.kickersbloem3.nl

Nieuws - 11 jan 2016

Kavels Kickersbloem 3 te koop

Kickersbloem III is onherroepelijk bestemd tot bedrijventerrein. Hiermee is de realisatie van Bedrijvenpark Kickersbloem een feit.

In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis en Kickersvoet b.v. vervaardigde BoschSlabbers in samenwerking met Urbis Bureau voor stadsontwerp het Beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Kickersbloem III. In het stedenbouwkundig plan is een maatvorming gekozen die het mogelijk maakt flexibel te ontwikkelen. Binnen dit stramien zijn grote maar ook kleine kavels mogelijk. Daarnaast is nagedacht over de verder fasering van het bedrijventerrein. Gronden welke later tot ontwikkeling worden gebracht worden meegenomen in het parkmanagement. Zo worden kavels ingezet voor landschapsvorming en dragen ze bij aan de beeldkwaliteit van het hele terrein.

In kavelpaspoorten zijn de diverse regels voor het gebruik, de bebouwing en  inrichting van de kavels aangegeven voor verschillende soorten kavels die in het gebied voorkomen.

Meer informatie via www.kickersbloem3.nl