Nieuws - 11 mei 2017

Delen maakt rijk – Slimme woningsplitsing als impuls

In het kader van de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares’ ontwikkelde BoschSlabbers samen met DAAD architecten het plan ‘Delen maakt Rijk – Slimme woningsplitsing als impuls’.

Samenwonen met ouderen onder één dak, dat wat in een groot deel van de wereld gewoon is, is hier de uitzondering. Door het toenemende eigenwoningbezit onder ouderen verschuift de verantwoordelijkheid voor de aanpassingsopgave geleidelijk aan van de woningcorporaties naar de oudere huiseigenaren zelf. Onze visie ondersteunt de zoektocht naar een nieuw type woonbuurt waar ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en de kracht van generaties optimaal benut wordt. Met de ontwikkeling van een bottom-up instrument wordt er ingezet op een slimme transformatie van het particulieren woningbezit van eengezinswoningen naar levensloopbestendig meergeneratiewoningen. Almere Haven Binnenring is daarvoor de ideale proeftuin als experimenteel gebied bij uitstek.

Bekijk hier onze inzending

Nieuws - 11 mei 2017

Delen maakt rijk – Slimme woningsplitsing als impuls

In het kader van de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares’ ontwikkelde BoschSlabbers samen met DAAD architecten het plan ‘Delen maakt Rijk – Slimme woningsplitsing als impuls’.

Samenwonen met ouderen onder één dak, dat wat in een groot deel van de wereld gewoon is, is hier de uitzondering. Door het toenemende eigenwoningbezit onder ouderen verschuift de verantwoordelijkheid voor de aanpassingsopgave geleidelijk aan van de woningcorporaties naar de oudere huiseigenaren zelf. Onze visie ondersteunt de zoektocht naar een nieuw type woonbuurt waar ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en de kracht van generaties optimaal benut wordt. Met de ontwikkeling van een bottom-up instrument wordt er ingezet op een slimme transformatie van het particulieren woningbezit van eengezinswoningen naar levensloopbestendig meergeneratiewoningen. Almere Haven Binnenring is daarvoor de ideale proeftuin als experimenteel gebied bij uitstek.

Bekijk hier onze inzending