Nieuws - 15 mar 2019

Realisatie ziekenhuis Tergooi steeds dichterbij

De realisatie van het ziekenhuis Tergooi komt steeds dichterbij! BoschSlabbers heeft de healing environment in het boslandschap ontworpen.

Bekijk Realisatie ziekenhuis Tergooi steeds dichterbij

Nieuws - 15 mar 2019

Realisatie ziekenhuis Tergooi steeds dichterbij

De realisatie van het ziekenhuis Tergooi komt steeds dichterbij! BoschSlabbers heeft de healing environment in het boslandschap ontworpen.

Bekijk Realisatie ziekenhuis Tergooi steeds dichterbij

De betovering van Nieuw Leeuwenhorst

BoschSlabbers heeft getekend aan de gebiedsvisie om de aanwezige landgoedallure van landgoed Leeuwenhorst te herstellen.

Lees meer

Steven Slabbers adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland

De komende drie jaar gaat Steven Slabbers – partner bij BoschSlabbers – de provincie Noord-Holland adviseren over actuele regionale opgaven. Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert hij het provinciaal bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving.

Lees meer

BoschSlabbers ontvangt Klimaatkrachtige doorgeeftrofee en ondertekent convenant

Tijdens de klimaatconferentie ‘Samen vangen we de extremen op’ heeft Stijn Koole namens BoschSlabbers de eerste ‘Klimaatkrachtige doorgeeftrofee’ mogen ontvangen. De trofee wordt uitgereikt door het Hoogheemraadschap van Delfland aan initiatieven die een mooi voorbeeldproject of initiatief zijn voor de beweging Klimaatkrachtig Delfland.

Lees meer

Rangeerpark Haren in uitvoering

De aanleg van het archeologisch wandelpark De Vork langs het gelijknamige treinopstelterrein bij Haren is in volle gang. BoschSlabbers maakte hiervoor het ontwerp. De verwachting is dat er vanaf voorjaar 2019 gewandeld kan worden in het park.

Lees meer

Pilot dubbele dijk op animatiefilm

Tussen de Eemshaven en Delfzijl, bij Nieuwstad, komt een dubbele dijk. Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. In het zilte water tussen de twee dijken worden gewassen en schelpdieren gekweekt.

Lees meer

Start herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Dinsdag 23 oktober 2018 is samen met omwonenden de eerste schop in de grond gegaan voor de herinrichting van stadspark Molenwater. Over een jaar kent Middelburg ‘een groene huiskamer’ waar een ieder zich thuis kan voelen, waar stedelijke ecologie gebalanceerd samengaat met de parkfunctie.

Lees meer

BoschSlabbers ontwerpt Metropoolboulevard Zandvoort

Begin deze zomer zijn BoschSlabbers en STIPO aangesteld om het ontwerpproces vorm te geven en te vertalen naar een schetsontwerp voor de Metropoolboulevard.

Lees meer

BoschSlabbers lanceert haar nieuwe huisstijl!

Vanaf oktober 2018 hebben wij -BoschSlabbers- een nieuwe website, logo en huisstijl. De website toont een mooie reeks aan projecten waar we trots op zijn. De thema’s vakmanschap, samenwerking en verwondering staan aan de basis van onze nieuwe huisstijl….

Lees meer

N470, duurzaamste weg van Nederland

BoschSlabbers heeft voor Boskalis meegewerkt aan de winnende aanbieding voor de tender N470, de duurzaamste weg van Nederland.

Lees meer

StraaDkrant 3.0 is uit

Deze zomer verscheen alweer de 3e editie van de StraaDkrant. Dit keer met de bewoners van de straat in het middelpunt. Zij, of eigenlijk wij, bepalen voor een groot deel het leefklimaat in de stad. Hoe kunnen we elkaar ertoe bewegen om maatregelen op ons eigen terrein te nemen? Deze krant laat zien hoe we bewoners beter kunnen begrijpen en bereiken.

Lees meer

Tender A24 Blankenburgverbinding gewonnen

De aannemerscombinatie BAAK (o.a. Ballast Nedam & Deme, BoschSlabbers en ZJA) heeft de tender voor de Blankenburgtunnel gewonnen. Momenteel zijn wij volop betrokken bij de uitwerking van het ontwerp.

Lees meer

Kroonjuwelen Santa Maria geplaatst

Langzamerhand worden de kroonjuwelen op Sancta Maria geplaatst, nu nog het groen erin! Een samenwerking van Atelier Wild en BoschSlabbers.

Lees meer

Start bouw Offem Zuid

BoschSlabbers en STIPO zijn aangesteld om dit proces vorm te geven en te vertalen naar een schetsontwerp voor de Boulevard Paulus Loot en Boulevard de Fauvage.

Lees meer

IJsseldijk magazine gepubliceerd

Wist u dat men in de 11de eeuw al begon met de eerste dijken? Dat er in de bloeitijd van de baksteenindustrie wel 75 ovens stonden? Een magazine opgesteld…

Lees meer

Dijktoer IJsseldijk Zwolle-Olst

Het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst is één van de dijktrajecten die door het HWBP in 2016 op de projectenlijst is gezet. BoschSlabbers is gevraagd om een Ruimtelijk Kwaliteitskader op te stellen. Het analyseert en waardeert de ruimtelijke kwaliteit van de dijk en doet uitspraken over de wijze waarop in het planproces van de dijkversterking hiermee kan […]

Lees meer

Ruimte voor de Rivier Zwolle gerealiseerd

Deze zomer zijn de Ruimte voor de Rivier projecten Scheller- & Oldeneler Buitenwaarden en Westenholte opgeleverd. Om de IJssel meer ruimte te geven is de dijk verlegd en zijn nevengeulen gegraven. BoschSlabbers is vanaf 2006 tot en met de uitvoering betrokken bij dit project. In samenwerking met ecologen, architecten, geotechnici en rivierkundigen heeft BoschSlabbers voor […]

Lees meer

Ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid in Noordwijk

Voor Noordwijk heeft BoschSlabbers getekend voor de ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid, onder andere het beeldkwaliteitsplan dat in mei vastgesteld door de Noordwijkse gemeenteraad. In Offem Zuid komen maximaal 750 woningen. De verkoop van de eerste woningen start in de zomer van 2017. De volgende fases worden op dit moment ontworpen. Deze wijk grenst aan het […]

Lees meer

Valkhof Barneveld

De Valkhof in Barneveld is een schoollocatie omgeven door lommerrijk groen en een royale singel. BoschSlabbers heeft voor Bolton een stedenbouwkundig plan gemaakt dat gestoeld is op de kracht van de locatie en het typische landschap van de Gelderse Vallei. Een plan waarbij ontmoeting en meerwaarde creëren voor bewoners en omgeving het leidmotief is. Dit […]

Lees meer

Nieuwe werkplaats Maarn

De nieuwe werkplaats van BoschSlabbers is een feit! Vanaf heden werken wij ook vanuit het Koetshuis op Landgoed Plattenberg te Maarn. Het Landgoed Plattenberg ligt midden in het bosrijke Nationaal park Utrechtse heuvelrug.   Adresgegevens: Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis Amersfoortseweg 38 3951 LC | Maarn T | 0343 769223

Lees meer

Delen maakt rijk – Slimme woningsplitsing als impuls

In het kader van de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares’ ontwikkelde BoschSlabbers samen met DAAD architecten het plan ‘Delen maakt Rijk – Slimme woningsplitsing als impuls’. Samenwonen met ouderen onder één dak, dat wat in een groot deel van de wereld gewoon is, is hier de uitzondering. Door het toenemende eigenwoningbezit onder ouderen verschuift de verantwoordelijkheid voor […]

Lees meer

StraaDkrant 2.0 is uit

Van dromen naar doen Het is de ambitie om elke straat in Nederland, in bestaand stedelijk gebied om te vormen van straat tot straaD. Samen met bewoners straten adaptief, aantrekkelijk en duurzaam inrichten met oog voor de eigenheid van de plek. en aantal acties cruciaal; initiatief nemen, geld vrij maken, samenwerken, een nieuwe ‘normaal’ maken en […]

Lees meer

Eerste fase Singels Woerden in gebruik

De oeverafwerking van de Singels van Woerden wordt volledig vernieuwd. BoschSlabbers stelde hiervoor een integrale visie op, waarbij de oorspronkelijke functie van de Singels als vestinggrachten weer beleefbaar wordt gemaakt.  Door de oeverafwerking zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak te brengen bepalen de grastaluds het beeld. Daarnaast worden de oorspronkelijke contouren van de vesting aan […]

Lees meer

Challenge Landschap 2070

Challenge Landschap 2070 – ‘kwaliteit door ontwikkelen’ BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft in samenwerking met VenhoevenCS architecture+urbanisme op uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, meegewerkt aan de Challenge Landschap 2070. De resultaten vormen input voor het advies over landschap dat de raad dit jaar zal publiceren. Aanleiding was de veranderende planningsmethodiek in de ruimtelijke […]

Lees meer

Masterplan Kirchberg in architectuur tijdschrift

In het Luxemburgse architectuur tijdschrift ARCHIDUC is een artikel over het Masterplan Kirchberg geplaatst. Kijk hier voor het (franstalige) artikel. En lees hier meer over dit project.

Lees meer

Tools klimaatbestendig inrichten stedelijk gebied

De Climate Adaptation App: de tool voor het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied. Op H2O-Online is een artikel gepubliceerd over de Climate Adaptation App. Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt […]

Lees meer

Tender Tilburg University gewonnen

Team VORM heeft de Design, Build & Maintain tender gewonnen van Tilburg University voor de ontwikkeling van een nieuw Onderwijs en Zelfstudie Centrum (OZC). Dit OZC komt op de campus van de Tilburg University. Het OZC is ruim 11.000m2 BVO groot, heeft 2 grote collegezalen voor ieder 250 studenten, een auditorium voor 800 studenten en […]

Lees meer

Vogelvide en zwaluwpannen op kantoor Middelburg

Het pand van BoschSlabbers te Middelburg heeft in het afgelopen half jaar een behoorlijke verbouwing achter de rug. Het pand is gestabiliseerd door het aanbrengen van palen onder de nieuw aangebrachte vloer en de zolder- verdieping is omgetoverd tot een schitterende werkruimte. Ten behoeve van het comfort is het dak zowel van binnen als van […]

Lees meer

‘De adaptieve dijk’

Op 28 januari 2016 zijn de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk – Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar’ gepresenteerd. De onderzoeksvraag is: “Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen?” Op initiatief van de BNA hebben 6 verschillende ontwerpteams drie locaties onderzocht. BoschSlabbers heeft […]

Lees meer

Pilot project versteviging Groene Dollard Dijk

In opdracht van de Provincie Groningen heeft BoschSlabbers een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor het verbreden van de Groene Dollard Dijk. Dit pilot project valt onder een zestal uitvoeringsprojecten langs de Eems-Dollard welke in de komende 10 tot 15 jaar uitgevoerd gaan worden. In deze pilot wordt klei gevangen in het buitendijks gebied middels een slib […]

Lees meer

Groote Duynen wonen en vakantie in de natuur

Bouwen en wonen in een natuurgebied kan in Nederland nergens meer, tenzij we de natuur zelf maken! Dat nu, is precies het concept van Groote Duynen dat direct onder de Noordzeekust op de Kop van het eiland Noord-Beveland gestalte krijgt. Geen nieuw recreatiepark, maar een echt natuurgebied waarin de woonfunctie op een bijna vanzelfsprekende wijze […]

Lees meer

1e prijs Tapijnkazerne Maastricht

In samenwerking met LIAG architecten heeft BoschSlabbers gewonnen met het ontwerp voor een nieuw campusterrein van de Universiteit Maastricht. De universiteit Maastricht wil zich gaan vestigen op de voormalige Tapijnkazerne gelegen in het stroomgebied van de Jeker ten zuiden van de Stadsmuur. De Tapijnkazere deed van 1919 tot 2010 dienst als militaire kazerne en vormde tijdens deze […]

Lees meer

Kavels Kickersbloem 3 te koop

Kickersbloem III is onherroepelijk bestemd tot bedrijventerrein. Hiermee is de realisatie van Bedrijvenpark Kickersbloem een feit. In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis en Kickersvoet b.v. vervaardigde BoschSlabbers in samenwerking met Urbis Bureau voor stadsontwerp het Beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Kickersbloem III. In het stedenbouwkundig plan is een maatvorming gekozen die het mogelijk maakt flexibel te […]

Lees meer