Nieuws - 20 feb 2024

Ontwerpende aanpak voor GEUS

GEUS, de enclave van Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld, is een prachtig gebied dat midden in de bossen en heidevelden van de Veluwe ligt. In dit cultuurlandschap bedrijft de mens al vele eeuwen landbouw. De huidige vorm van landbouw en de natuurwaarde in het gebied staan echter op gespannen voet met elkaar.

Met het GEUS project maken we voor Gemeente Apeldoorn, Gemeente Barneveld, Gemeente Ermelo, Gemeente Nunspeet, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe een complete visie die alle functies beschouwt; zowel natuur & water en landbouw als leefbaarheid en recreatie. Door de integrale blik streven we naar een evenwichtige afweging van de verschillende functies en zoeken we naar de synthese tussen deze functies.

De aanpak van het project is gestart met vier werkgroepen die vanuit hun eigen functie een deelvisie op het gebied en de ontwikkeling geven. Deze werkgroepen hebben hun bevindingen eind 2023 aan elkaar gepresenteerd.

Momenteel zijn we volop met de integratiefase bezig. Hierin onderzoeken we met elkaar waar de functies elkaar kunnen versterken en waar het schuurt. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen voor problemen en maken we abstracte zaken concreet op de kaart. Zo werken we samen toe naar een gedragen gebiedsvisie met een ontwikkelstrategie. Deze hopen we rond de zomer op te kunnen leveren.

Foto’s: https://publicaties.gebiedsaanpakgeus.nl/participatie-verantwoording-ontwikkeling-geus/resultaten
Illustratie: https://www.creatiefverslag.nl/

 

Nieuws - 20 feb 2024

Ontwerpende aanpak voor GEUS

GEUS, de enclave van Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld, is een prachtig gebied dat midden in de bossen en heidevelden van de Veluwe ligt. In dit cultuurlandschap bedrijft de mens al vele eeuwen landbouw. De huidige vorm van landbouw en de natuurwaarde in het gebied staan echter op gespannen voet met elkaar.

Met het GEUS project maken we voor Gemeente Apeldoorn, Gemeente Barneveld, Gemeente Ermelo, Gemeente Nunspeet, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe een complete visie die alle functies beschouwt; zowel natuur & water en landbouw als leefbaarheid en recreatie. Door de integrale blik streven we naar een evenwichtige afweging van de verschillende functies en zoeken we naar de synthese tussen deze functies.

De aanpak van het project is gestart met vier werkgroepen die vanuit hun eigen functie een deelvisie op het gebied en de ontwikkeling geven. Deze werkgroepen hebben hun bevindingen eind 2023 aan elkaar gepresenteerd.

Momenteel zijn we volop met de integratiefase bezig. Hierin onderzoeken we met elkaar waar de functies elkaar kunnen versterken en waar het schuurt. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen voor problemen en maken we abstracte zaken concreet op de kaart. Zo werken we samen toe naar een gedragen gebiedsvisie met een ontwikkelstrategie. Deze hopen we rond de zomer op te kunnen leveren.

Foto’s: https://publicaties.gebiedsaanpakgeus.nl/participatie-verantwoording-ontwikkeling-geus/resultaten
Illustratie: https://www.creatiefverslag.nl/