Nieuws - 24 feb 2020

Vessem – Het voedselbos begint vorm te krijgen

In Vessem zijn op 11 februari door 145 enthousiaste leerlingen van de lokale basisschool, vrijwilligers en de werkgroep bomen geplant, is een vogelakker ingezaaid en zijn nestkasten opgehangen. Het voedselbos en de dorpsmoestuin in het beekdal zullen openbaar toegankelijk worden en een bijdrage leveren aan de regionale voedselproductie. De oogst zal over enkele jaren lokaal verwerkt en verkocht gaan worden.

Het plan Dorp aan de Beek is onderdeel van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’ waarin de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, ZLTO en het Huis van de Brabantse Kempen samenwerken om het gebied te transformeren.

BoschSlabbers heeft samen met de bewoners van het dorp een landschapsplan gemaakt voor de herinrichting van het beekdal. De Dorpsmoestuin ligt ingepast in de rand van het dorp en zal bijdragen aan het landschapsherstel van het beekdal en een verbeterde toegankelijkheid.

Nieuws - 24 feb 2020

Vessem – Het voedselbos begint vorm te krijgen

In Vessem zijn op 11 februari door 145 enthousiaste leerlingen van de lokale basisschool, vrijwilligers en de werkgroep bomen geplant, is een vogelakker ingezaaid en zijn nestkasten opgehangen. Het voedselbos en de dorpsmoestuin in het beekdal zullen openbaar toegankelijk worden en een bijdrage leveren aan de regionale voedselproductie. De oogst zal over enkele jaren lokaal verwerkt en verkocht gaan worden.

Het plan Dorp aan de Beek is onderdeel van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’ waarin de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, ZLTO en het Huis van de Brabantse Kempen samenwerken om het gebied te transformeren.

BoschSlabbers heeft samen met de bewoners van het dorp een landschapsplan gemaakt voor de herinrichting van het beekdal. De Dorpsmoestuin ligt ingepast in de rand van het dorp en zal bijdragen aan het landschapsherstel van het beekdal en een verbeterde toegankelijkheid.