Nieuws - 29 jan 2018

IJsseldijk magazine gepubliceerd

Benieuwd naar de geschiedenis van de IJsseldijk? Wist u dat men in de 11de eeuw al begon met de eerste dijken? Dat er in de bloeitijd van de baksteenindustrie wel 75 ovens stonden? Dat de IJsseldijk route 96 bochten kent? U vindt dit en nog veel meer wetenswaardigheden terug in het IJsseldijk magazine. Een magazine opgesteld door BoschSlabbers in samenwerking met Ferdinand van Hemmen met daarin de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen. Het is te downloaden via deze link.

Naast een kijkje in de geschiedenis van de IJsseldijk, laat het magazine u ook de belevingswaarden van de IJsseldijk zien. De beleving van toen en nu. Verspreid door het magazine vindt u persoonlijke verhalen en anekdotes van omwonenden, gebruikers en een groep betrokken dijkdenkers. De enquête over de IJsseldijk geeft een kijk op het gebruik en de beleving van het gebied anno 2017. Wat zijn de mooiste plekken langs de dijk? Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten? Waar liggen volgens bewoners en bezoekers kansen voor de ontwikkeling van de dijk?

BoschSlabbers heeft het magazine in het kader van het project IJsseldijk Zwolle-Olst WDODelta opgesteld. Inzichten vanuit de hydrobiografie en het belevingswaarden onderzoek zijn verwerkt in het door BoschSlabbers opgestelde Ruimtelijk Kwaliteitskader. Het Ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) is een instrument om te sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en vormt een kader voor de landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen.

Nieuws - 29 jan 2018

IJsseldijk magazine gepubliceerd

Benieuwd naar de geschiedenis van de IJsseldijk? Wist u dat men in de 11de eeuw al begon met de eerste dijken? Dat er in de bloeitijd van de baksteenindustrie wel 75 ovens stonden? Dat de IJsseldijk route 96 bochten kent? U vindt dit en nog veel meer wetenswaardigheden terug in het IJsseldijk magazine. Een magazine opgesteld door BoschSlabbers in samenwerking met Ferdinand van Hemmen met daarin de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen. Het is te downloaden via deze link.

Naast een kijkje in de geschiedenis van de IJsseldijk, laat het magazine u ook de belevingswaarden van de IJsseldijk zien. De beleving van toen en nu. Verspreid door het magazine vindt u persoonlijke verhalen en anekdotes van omwonenden, gebruikers en een groep betrokken dijkdenkers. De enquête over de IJsseldijk geeft een kijk op het gebruik en de beleving van het gebied anno 2017. Wat zijn de mooiste plekken langs de dijk? Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten? Waar liggen volgens bewoners en bezoekers kansen voor de ontwikkeling van de dijk?

BoschSlabbers heeft het magazine in het kader van het project IJsseldijk Zwolle-Olst WDODelta opgesteld. Inzichten vanuit de hydrobiografie en het belevingswaarden onderzoek zijn verwerkt in het door BoschSlabbers opgestelde Ruimtelijk Kwaliteitskader. Het Ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) is een instrument om te sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en vormt een kader voor de landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen.