Nieuws - 22 dec 2020

“kompas voor natuur en biodiversiteit”

Gemeente Kapelle werkt momenteel aan het opstellen van een “Duurzaamheidsagenda”. Dit is een overkoepelende visie die bestaat uit een zevental bouwstenen. Een van deze bouwstenen is  “natuur en biodiversiteit”. BoschSlabbers werkt momenteel samen met de gemeente aan de invulling van deze bouwsteen. We gaan daarbij op zoek naar de kernkwaliteiten van de gemeente Kapelle en vragen ons af wat de gemeente zo uniek maakt.

De landschapsanalyse liet zien dat de kernen van Kapelle zijn ontstaan op de brede kreekruggen en dat ze zijn omgeven door een kleinschalig landschap van heggen en boomgaarden. Hier ligt een unieke kans de groenstructuur van de kernen beter te verbinden met het aangrenzende landschap van de kreekrug. Daarnaast zijn er verschillende natuurgebieden zoals de Oosterschelde en Kapelse Moer die de gemeente wenst te versterken.

Het doel van de visie is om op hoofdlijnen vast te leggen op welke onderdelen de gemeente Kapelle zich wil richten als het gaat om een meer natuurvriendelijke inrichting van haar kernen en het buitengebied. De visie is als een “kompas voor natuur en biodiversiteit” voor de gemeente Kapelle. In de visie stellen we voor te werken vanuit een viertal speerpunten, zoals de wens om meer multifunctioneel groen te ontwikkelen en de rol van een betere natuurbeleving. Deze speerpunten zijn vervolgens uitgewerkt in een reeks opgaven en kansen op het gebied van natuur en biodiversiteit voor het landelijk gebied, de kernen en bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer diverse wegbeplantingen langs de belangrijkste uitvalswegen op de kreekrug, het ontwikkelen van ommetjes door het landelijk gebied vanuit de kernen en de aanleg van een robuuste groenstructuur door bedrijventerreinen.

Deze visie werken we vanaf 2021 verder uit in een drietal groenstructuurplannen. Hierbij nemen we op meer integrale wijze per kern de groenstructuur onder de loep. We combineren daarbij het aspect biodiversiteit met andere thema’s zoals klimaatbestendigheid, gebruikswaarde, gezonde leefomgeving en kosteneffectief beheer. De visie op natuur en biodiversiteit wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen maken we Kapelle de komende jaren groener en dragen we ons steentje bij aan een meer duurzame leefomgeving!

Bedrijventerreinen

 

 

 

Landelijk gebied

 

 

 

Kernen

 

 

Nieuws - 22 dec 2020

“kompas voor natuur en biodiversiteit”

Gemeente Kapelle werkt momenteel aan het opstellen van een “Duurzaamheidsagenda”. Dit is een overkoepelende visie die bestaat uit een zevental bouwstenen. Een van deze bouwstenen is  “natuur en biodiversiteit”. BoschSlabbers werkt momenteel samen met de gemeente aan de invulling van deze bouwsteen. We gaan daarbij op zoek naar de kernkwaliteiten van de gemeente Kapelle en vragen ons af wat de gemeente zo uniek maakt.

De landschapsanalyse liet zien dat de kernen van Kapelle zijn ontstaan op de brede kreekruggen en dat ze zijn omgeven door een kleinschalig landschap van heggen en boomgaarden. Hier ligt een unieke kans de groenstructuur van de kernen beter te verbinden met het aangrenzende landschap van de kreekrug. Daarnaast zijn er verschillende natuurgebieden zoals de Oosterschelde en Kapelse Moer die de gemeente wenst te versterken.

Het doel van de visie is om op hoofdlijnen vast te leggen op welke onderdelen de gemeente Kapelle zich wil richten als het gaat om een meer natuurvriendelijke inrichting van haar kernen en het buitengebied. De visie is als een “kompas voor natuur en biodiversiteit” voor de gemeente Kapelle. In de visie stellen we voor te werken vanuit een viertal speerpunten, zoals de wens om meer multifunctioneel groen te ontwikkelen en de rol van een betere natuurbeleving. Deze speerpunten zijn vervolgens uitgewerkt in een reeks opgaven en kansen op het gebied van natuur en biodiversiteit voor het landelijk gebied, de kernen en bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer diverse wegbeplantingen langs de belangrijkste uitvalswegen op de kreekrug, het ontwikkelen van ommetjes door het landelijk gebied vanuit de kernen en de aanleg van een robuuste groenstructuur door bedrijventerreinen.

Deze visie werken we vanaf 2021 verder uit in een drietal groenstructuurplannen. Hierbij nemen we op meer integrale wijze per kern de groenstructuur onder de loep. We combineren daarbij het aspect biodiversiteit met andere thema’s zoals klimaatbestendigheid, gebruikswaarde, gezonde leefomgeving en kosteneffectief beheer. De visie op natuur en biodiversiteit wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen maken we Kapelle de komende jaren groener en dragen we ons steentje bij aan een meer duurzame leefomgeving!

Bedrijventerreinen

 

 

 

Landelijk gebied

 

 

 

Kernen