Nieuws - 26 mrt 2019

Oplevering RKK Zwolle-Olst en Concept-Voorkeursalternatief

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst is een prachtige dijk door het kleinschalige en afwisselende Sallandse landschap. Ze loopt vloeiende over naar haar omgeving en verbindt tal van speciale plekken: de rivierduindorpjes als Spoolde, Oldeneel en Herxen, de waterfronten van Olst en Wijhe. Maar ook oude boomgaardjes, oude geulen en kolken, dijkdellen, IJssellinie objecten, IJsselhoeves, natuurgebieden en historische landgoederen. Dit 29 km lange dijktraject loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid via het Engelse Werk en het Katerveercomplex naar de Spooldersluis.

Sinds 2017 werkt BoschSlabbers in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOdelta) aan het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Samen met de omgeving stelden wij een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) op voor de dijk. Ook waren we betrokken bij de totstandkoming van de dijkversterkingsalternatieven en de Hydrobiografie.

In het RKK analyseren en waarderen we de ruimtelijke kwaliteit van de dijk. We doen hierbij uitspraken over de wijze waarop in het planproces van de dijkversterking om kan worden gegaan met de bestaande kwaliteiten. Het opgestelde RKK is zo een belangrijk instrument om te sturen en te inspireren. Ze fungeert als kader voor de landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen. Op deze manier blijven de bestaande kwaliteiten behouden en worden deze – waar mogelijk – zelfs versterkt.

 

Meer informatie:

Projectwebsite WDODelta

WDODelta online kaart Voorkeursalternatief

Nieuws - 26 mrt 2019

Oplevering RKK Zwolle-Olst en Concept-Voorkeursalternatief

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst is een prachtige dijk door het kleinschalige en afwisselende Sallandse landschap. Ze loopt vloeiende over naar haar omgeving en verbindt tal van speciale plekken: de rivierduindorpjes als Spoolde, Oldeneel en Herxen, de waterfronten van Olst en Wijhe. Maar ook oude boomgaardjes, oude geulen en kolken, dijkdellen, IJssellinie objecten, IJsselhoeves, natuurgebieden en historische landgoederen. Dit 29 km lange dijktraject loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid via het Engelse Werk en het Katerveercomplex naar de Spooldersluis.

Sinds 2017 werkt BoschSlabbers in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOdelta) aan het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Samen met de omgeving stelden wij een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) op voor de dijk. Ook waren we betrokken bij de totstandkoming van de dijkversterkingsalternatieven en de Hydrobiografie.

In het RKK analyseren en waarderen we de ruimtelijke kwaliteit van de dijk. We doen hierbij uitspraken over de wijze waarop in het planproces van de dijkversterking om kan worden gegaan met de bestaande kwaliteiten. Het opgestelde RKK is zo een belangrijk instrument om te sturen en te inspireren. Ze fungeert als kader voor de landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen. Op deze manier blijven de bestaande kwaliteiten behouden en worden deze – waar mogelijk – zelfs versterkt.

 

Meer informatie:

Projectwebsite WDODelta

WDODelta online kaart Voorkeursalternatief