Nieuws - 17 dec 2018

Steven Slabbers adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland

De komende drie jaar zal Steven Slabbers – partner bij BoschSlabbers – de provincie Noord-Holland adviseren over actuele regionale opgaven. Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert hij het provinciaal bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op de leefomgeving. De PARK heeft als expert een onafhankelijke positie en daarmee een belangrijke rol binnen het debat over de inrichting van die leefomgeving.

Opgaven voor Noord-Holland

 

In Noord-Holland leggen verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, toename van wegenbouw en de energietransitie een flinke druk op het landschap en de stad. De uitdaging is een nieuw (stads) landschap ontwikkelen, maar tegelijk de ruimtelijke kwaliteit behouden of verbeteren. Actuele opgaven voor de provincie zijn onder andere duurzame verstedelijking, bereikbaarheid van natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Dit is de basis van de Omgevingsvisie NH2050. De PARK helpt deze doelstellingen te garanderen.

Behouden en ontwikkelen

 

Volgens Steven Slabbers draait het om zowel het behouden van het landschap als om het meegaan in de ontwikkelingen ervan. Hij verkent waar nieuwe ontwikkelingen binnen de landschapsarchitectuur ook nieuwe mogelijkheden voor het landschap van Noord-Holland kunnen opleveren. Daarmee wil hij het landschap actueel houden.

 

Steven Slabbers Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuws - 17 dec 2018

Steven Slabbers adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland

De komende drie jaar zal Steven Slabbers – partner bij BoschSlabbers – de provincie Noord-Holland adviseren over actuele regionale opgaven. Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert hij het provinciaal bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op de leefomgeving. De PARK heeft als expert een onafhankelijke positie en daarmee een belangrijke rol binnen het debat over de inrichting van die leefomgeving.

Opgaven voor Noord-Holland

 

In Noord-Holland leggen verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, toename van wegenbouw en de energietransitie een flinke druk op het landschap en de stad. De uitdaging is een nieuw (stads) landschap ontwikkelen, maar tegelijk de ruimtelijke kwaliteit behouden of verbeteren. Actuele opgaven voor de provincie zijn onder andere duurzame verstedelijking, bereikbaarheid van natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Dit is de basis van de Omgevingsvisie NH2050. De PARK helpt deze doelstellingen te garanderen.

Behouden en ontwikkelen

 

Volgens Steven Slabbers draait het om zowel het behouden van het landschap als om het meegaan in de ontwikkelingen ervan. Hij verkent waar nieuwe ontwikkelingen binnen de landschapsarchitectuur ook nieuwe mogelijkheden voor het landschap van Noord-Holland kunnen opleveren. Daarmee wil hij het landschap actueel houden.

 

Steven Slabbers Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit