Nieuws - 11 apr 2019

West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

Velden met zonnepanelen in een toeristische parel langs de kust, met een open, grootschalig, agrarisch achterland. Hoe doe je dat?

Gemeente Sluis worstelde met deze vraag en nam BoschSlabbers in de arm om samen aan een antwoord te werken. Prioriteit voor de gemeenteraad was daarbij om de mogelijkheden voor toekomstig agrarische gebruik te garanderen. Het resultaat is een bondige en toepasbare visie. De kernkwaliteiten van het landelijk gebied van Sluis zijn vastgelegd in een beknopte analyse. Het resultaat is een onderverdeling van het landelijk gebied in landschappelijke eenheden met ieder een eigen karakteristiek. Vervolgens is per landschappelijke eenheid een uitwerking gemaakt hoe om te gaan met zonneparken. Hierin is de karakteristiek van het landschap leidend voor de plaatsing, afmeting en inpassingsmaatregelen van zonneparken. Ook worden meekoppelkansen geduid, die per plek in het landschap anders kunnen zijn. Grafische schema’s en principeprofielen bieden de uitwerkingen concrete handvaten voor de inpassing van zonneparken. Deze zijn zowel voor de gemeente als voor initiatiefnemers eenvoudig toe te passen. Zo kan het West-Zeeuws-Vlaamse landschap bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd haar karakteristiek behouden en verder versterken.

 

Nieuws - 11 apr 2019

West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

Velden met zonnepanelen in een toeristische parel langs de kust, met een open, grootschalig, agrarisch achterland. Hoe doe je dat?

Gemeente Sluis worstelde met deze vraag en nam BoschSlabbers in de arm om samen aan een antwoord te werken. Prioriteit voor de gemeenteraad was daarbij om de mogelijkheden voor toekomstig agrarische gebruik te garanderen. Het resultaat is een bondige en toepasbare visie. De kernkwaliteiten van het landelijk gebied van Sluis zijn vastgelegd in een beknopte analyse. Het resultaat is een onderverdeling van het landelijk gebied in landschappelijke eenheden met ieder een eigen karakteristiek. Vervolgens is per landschappelijke eenheid een uitwerking gemaakt hoe om te gaan met zonneparken. Hierin is de karakteristiek van het landschap leidend voor de plaatsing, afmeting en inpassingsmaatregelen van zonneparken. Ook worden meekoppelkansen geduid, die per plek in het landschap anders kunnen zijn. Grafische schema’s en principeprofielen bieden de uitwerkingen concrete handvaten voor de inpassing van zonneparken. Deze zijn zowel voor de gemeente als voor initiatiefnemers eenvoudig toe te passen. Zo kan het West-Zeeuws-Vlaamse landschap bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd haar karakteristiek behouden en verder versterken.