Disclaimer

Website

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door BoschSlabbers landschapsarchitecten. De informatie op www.boschslabbers.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. BoschSlabbers is echter niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

E-mail

De inhoud van het verzonden e-mailbericht en van de eventueel meegezonden bestanden is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. BoschSlabbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Copyright

De informatie en foto’s op deze website mogen niet worden overgenomen, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd zonder toestemming van BoschSlabbers. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoschSlabbers.

Beeldmateriaal & rechten derden

BoschSlabbers gaat zorgvuldig om met de voor deze website gebruikte beelden. Wanneer op beeld één of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn, dan heb je te maken met het portretrecht. Herkenbaar betekent hierbij herkenbaar voor bekenden van de geportretteerde of de geportretteerde zelf. Wanneer iemand bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld tijdens een evenement, en herkenbaar op beeld staat, dan mag de foto zonder toestemming worden gepubliceerd. Dit valt onder journalistieke vrijheid. BoschSlabbers streeft er echter naar alleen beeldmateriaal te gebruiken waar toestemming voor is. Wanneer er beelden toch zijn gebruikt waarvoor (per ongeluk) geen toestemming is, dan kan de cliënt (of –vertegenwoordiger) zich melden. Het beeld (foto, film) kan dan alsnog worden verwijderd. Alle beelden gebruikt voor deze website zijn nauwkeurig gecheckt. Daarbij konden niet altijd alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met BoschSlabbers.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DNR 2011

 

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring