Nieuws - 03 jan 2023

100 bomen van 100 jaar

Steeds meer aandacht is er voor de aanplant van bomen. En dat is natuurlijk positief! Helaas zien we ook dat veel van deze bomen niet oud mogen worden. Ze wijken vaak vroegtijdig voor bijvoorbeeld een herinrichting van een wijk of door graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen.

In opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Provincie Zuid-Holland werken we daarom sinds enkele maanden aan project ‘100 bomen 100’. Binnen dit project benadrukken we het belang van volwassen bomen en geven we duiding aan wat er nodig is om een boom minimaal 100 jaar oud te laten worden. Naast de juiste fysieke condities gaat het bijvoorbeeld ook om een weloverwogen soortkeuze en het creëren van eigenaarschap. BoschSlabbers brengt daarbij kennis en succesvolle voorbeelden samen in een beeldende brochure.

Binnenkort wordt deze brochure gepubliceerd waarin de PARK een open oproep doet aan terreinbeheerders en -eigenaren om grond beschikbaar te stellen voor de aanplant van een ‘100 boom’.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zal met PlanBoom uitvoering geven aan dit project, zodat als eerste stap in ieder geval 100 bomen 100 jaar kunnen worden. Wordt vervolgd!

Beeldcredits kastanjeboom Koekamp Den Haag: Jurriaan Brobbel

Genomineerd voor mooiste monumentale boom van Den Haag: De kastanje op de Koekamp

Nieuws - 03 jan 2023

100 bomen van 100 jaar

Steeds meer aandacht is er voor de aanplant van bomen. En dat is natuurlijk positief! Helaas zien we ook dat veel van deze bomen niet oud mogen worden. Ze wijken vaak vroegtijdig voor bijvoorbeeld een herinrichting van een wijk of door graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen.

In opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Provincie Zuid-Holland werken we daarom sinds enkele maanden aan project ‘100 bomen 100’. Binnen dit project benadrukken we het belang van volwassen bomen en geven we duiding aan wat er nodig is om een boom minimaal 100 jaar oud te laten worden. Naast de juiste fysieke condities gaat het bijvoorbeeld ook om een weloverwogen soortkeuze en het creëren van eigenaarschap. BoschSlabbers brengt daarbij kennis en succesvolle voorbeelden samen in een beeldende brochure.

Binnenkort wordt deze brochure gepubliceerd waarin de PARK een open oproep doet aan terreinbeheerders en -eigenaren om grond beschikbaar te stellen voor de aanplant van een ‘100 boom’.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zal met PlanBoom uitvoering geven aan dit project, zodat als eerste stap in ieder geval 100 bomen 100 jaar kunnen worden. Wordt vervolgd!

Beeldcredits kastanjeboom Koekamp Den Haag: Jurriaan Brobbel

Genomineerd voor mooiste monumentale boom van Den Haag: De kastanje op de Koekamp