Nieuws - 08 dec 2022

Subsidie voor ontwerpend onderzoek ‘Op Bodembasis’

In het ontwerpend onderzoek ‘Op Bodembasis’ gaat een multidisciplinair team onder leiding van BoschSlabbers de verstedelijkingsopgave onderzoeken waarbij de bovenste antropogene bodemlaag als vertrekpunt wordt genomen. Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link waarmee de inrichtingsmaatregelen om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden binnen handbereik komen. Met dit onderzoek pleiten we voor meer en beter gebruik van de natuurlijke kwaliteiten van de bodem bij zowel in- als uitbreiding. 

We ontrafelen de bodem, brengen inzichten samen, ontwerpen een toekomstbeeld en komen zo tot bouwstenen voor de verstedelijkingsopgave met de bodem als basis. Zo agenderen en stimuleren we tot een nieuwe manier van ruimtelijke ordening waarbij de bovenste bodemlaag sturend is voor het bouwen aan een natuur- en klimaatinclusieve stad.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vanuit de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem.

Naast BoschSlabbers zijn ook Deltares, Huib Sneep, Gemeente Alphen aan den Rijn, Ontwikkelaar BPD en Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen onderdeel van dit multidisciplinaire team. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maike Warmerdam (maike@bsla.nl) of Stijn Koole (stijn@bsla.nl).

In de komende maanden zullen wij meer delen over de ontwikkelingen van ons onderzoek!

Nieuws - 08 dec 2022

Subsidie voor ontwerpend onderzoek ‘Op Bodembasis’

In het ontwerpend onderzoek ‘Op Bodembasis’ gaat een multidisciplinair team onder leiding van BoschSlabbers de verstedelijkingsopgave onderzoeken waarbij de bovenste antropogene bodemlaag als vertrekpunt wordt genomen. Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link waarmee de inrichtingsmaatregelen om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden binnen handbereik komen. Met dit onderzoek pleiten we voor meer en beter gebruik van de natuurlijke kwaliteiten van de bodem bij zowel in- als uitbreiding. 

We ontrafelen de bodem, brengen inzichten samen, ontwerpen een toekomstbeeld en komen zo tot bouwstenen voor de verstedelijkingsopgave met de bodem als basis. Zo agenderen en stimuleren we tot een nieuwe manier van ruimtelijke ordening waarbij de bovenste bodemlaag sturend is voor het bouwen aan een natuur- en klimaatinclusieve stad.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vanuit de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem.

Naast BoschSlabbers zijn ook Deltares, Huib Sneep, Gemeente Alphen aan den Rijn, Ontwikkelaar BPD en Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen onderdeel van dit multidisciplinaire team. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maike Warmerdam (maike@bsla.nl) of Stijn Koole (stijn@bsla.nl).

In de komende maanden zullen wij meer delen over de ontwikkelingen van ons onderzoek!