Nieuws - 24 jan 2023

Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs

Het project Landgoederenzone Baakse Beek is winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling, stelde wij in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel in 2019/2020 een kwaliteitskader op voor deze landgoederenzone. Het kader biedt inrichtingsprincipes voor de grootschalige omvorming van het huidige gekanaliseerde watersysteem naar een klimaatrobuust watersysteem geënt op het natuurlijke bodemwatersysteem  en de hoge cultuurhistorische waarden in het gebied. Het kader wordt op dit moment toegepast bij de uitwerking en realisatie van concrete maatregelen op de diverse landgoederen langs de Baakse Beek.

Het gebied kampt met enorme verdroging de afgelopen jaren, met sterke gevolgen voor natuur en landbouw. Een rigoureuze aanpak waarbij het watersysteem leidend wordt voor de gehele gebiedsontwikkeling was het uitgangspunt, met als doel een optimale meerwaarde voor landschap, watersysteem, ecologie, economie en leefomgeving. Door middel van ontwerpprincipes en gebiedspaspoorten per deelgebied laat het kwaliteitskader concreet zien hoe deze omvorming van het watersysteem kan leiden tot een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit.

Provincie Gelderland rijkt de prijs iedere twee jaar uit. De prijs gaat naar het meest geslaagde en inspirerende project in de provincie. De jury: “De Landgoederenzone Baakse Beek laat zien dat het niet bedreigend is om een groot probleem aan te pakken. Het leidt juist tot meer kwaliteit. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we grote problemen in onze provincie kunnen aanpakken.”

De Baakse Beek is een mooi voorbeeld van een project waarbij het water echt belangrijk en bepalend is. De jury roemt het project om haar daadkracht.

In plaats van pappen en nathouden, kozen de deelnemers voor een grondige aanpak waarbij het water leidend is.

Downloadlink  Handleiding Ruimtelijke Kwaliteit

 
Watersysteem oude situatie 


Watersysteem nieuwe situatie

Nieuws - 24 jan 2023

Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs

Het project Landgoederenzone Baakse Beek is winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling, stelde wij in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel in 2019/2020 een kwaliteitskader op voor deze landgoederenzone. Het kader biedt inrichtingsprincipes voor de grootschalige omvorming van het huidige gekanaliseerde watersysteem naar een klimaatrobuust watersysteem geënt op het natuurlijke bodemwatersysteem  en de hoge cultuurhistorische waarden in het gebied. Het kader wordt op dit moment toegepast bij de uitwerking en realisatie van concrete maatregelen op de diverse landgoederen langs de Baakse Beek.

Het gebied kampt met enorme verdroging de afgelopen jaren, met sterke gevolgen voor natuur en landbouw. Een rigoureuze aanpak waarbij het watersysteem leidend wordt voor de gehele gebiedsontwikkeling was het uitgangspunt, met als doel een optimale meerwaarde voor landschap, watersysteem, ecologie, economie en leefomgeving. Door middel van ontwerpprincipes en gebiedspaspoorten per deelgebied laat het kwaliteitskader concreet zien hoe deze omvorming van het watersysteem kan leiden tot een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit.

Provincie Gelderland rijkt de prijs iedere twee jaar uit. De prijs gaat naar het meest geslaagde en inspirerende project in de provincie. De jury: “De Landgoederenzone Baakse Beek laat zien dat het niet bedreigend is om een groot probleem aan te pakken. Het leidt juist tot meer kwaliteit. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we grote problemen in onze provincie kunnen aanpakken.”

De Baakse Beek is een mooi voorbeeld van een project waarbij het water echt belangrijk en bepalend is. De jury roemt het project om haar daadkracht.

In plaats van pappen en nathouden, kozen de deelnemers voor een grondige aanpak waarbij het water leidend is.

Downloadlink  Handleiding Ruimtelijke Kwaliteit

 
Watersysteem oude situatie 


Watersysteem nieuwe situatie