Nieuws - 17 nov 2020

Ruimtelijke kwaliteit bij planuitwerking A7/A8 (Amsterdam – Hoorn)

Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos, in samenwerking met BoschSlabbers en AT Osborne, opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerking voor de A7/A8 Amsterdam-Hoorn.  De bereikbaarheid op de corridor staat onder druk en uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors toeneemt.

In 2019 is in een Structuurvisie op hoofdlijnen vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de doorstroming te verbeteren. Het gaat om een breed pakket gericht op onder andere fiets, OV en de auto. De opdracht betreft de maatregelen aan het hoofdwegennet. Het gaat daarbij om verbreding en realisatie van spitsstroken op verschillende trajectdelen, openstelling van een extra rijstrook in de Coentunnel en aanpak van onder andere knooppunt Zaandam.

Tracébesluit

We gaan de komende jaren aan de slag om de maatregelen voor het hoofdwegennet A7/A8 verder uit te werken. Doel van de opdracht is om te komen tot een vastgesteld Tracébesluit. Onderdeel van de opdracht zijn onder andere het ontwerpproces, diverse onderzoeken, milieueffectrapportage en ondersteuning in het omgevingsproces.

Ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde

Een uitdaging, en ambitie, in dit project is om de ruimtelijke kwaliteit een volwaardige plek te geven. Temeer omdat het tracé twee UNESCO wereld erfgebieden doorsnijdt: de Stelling van Amsterdam en de Beemster. We hebben samen met Rijkswaterstaat en de partners de ambitie om in het omgevingsproces meerwaarde te creëren. We gaan op zoek naar kansen om invulling te geven aan (ruimtelijke) kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. En we gaan aan de slag om kansen ook te ‘verzilveren’.  Voor deze opgave en het strategisch omgevingsmanagement werken we samen met AT Osborne.

BoschSlabbers_landschapsarchitecten_A7A8

Nieuws - 17 nov 2020

Ruimtelijke kwaliteit bij planuitwerking A7/A8 (Amsterdam – Hoorn)

Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos, in samenwerking met BoschSlabbers en AT Osborne, opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerking voor de A7/A8 Amsterdam-Hoorn.  De bereikbaarheid op de corridor staat onder druk en uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors toeneemt.

In 2019 is in een Structuurvisie op hoofdlijnen vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de doorstroming te verbeteren. Het gaat om een breed pakket gericht op onder andere fiets, OV en de auto. De opdracht betreft de maatregelen aan het hoofdwegennet. Het gaat daarbij om verbreding en realisatie van spitsstroken op verschillende trajectdelen, openstelling van een extra rijstrook in de Coentunnel en aanpak van onder andere knooppunt Zaandam.

Tracébesluit

We gaan de komende jaren aan de slag om de maatregelen voor het hoofdwegennet A7/A8 verder uit te werken. Doel van de opdracht is om te komen tot een vastgesteld Tracébesluit. Onderdeel van de opdracht zijn onder andere het ontwerpproces, diverse onderzoeken, milieueffectrapportage en ondersteuning in het omgevingsproces.

Ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde

Een uitdaging, en ambitie, in dit project is om de ruimtelijke kwaliteit een volwaardige plek te geven. Temeer omdat het tracé twee UNESCO wereld erfgebieden doorsnijdt: de Stelling van Amsterdam en de Beemster. We hebben samen met Rijkswaterstaat en de partners de ambitie om in het omgevingsproces meerwaarde te creëren. We gaan op zoek naar kansen om invulling te geven aan (ruimtelijke) kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. En we gaan aan de slag om kansen ook te ‘verzilveren’.  Voor deze opgave en het strategisch omgevingsmanagement werken we samen met AT Osborne.

BoschSlabbers_landschapsarchitecten_A7A8