Nieuws - 26 nov 2020

De Zeeuwse Bosvisie is een feit!

Het afgelopen half jaar hebben we in opdracht van provincie Zeeland hard gewerkt aan de totstandkoming van de Zeeuwse Bosvisie. In het Zeeuws Bosoverleg zijn samen met een brede coalitie van onder andere gemeenten en terreinbeheerders kansrijke gebieden geselecteerd voor het planten van bos en houtige landschapselementen. De aanleg van bos is een krachtig instrument om ruimtelijke kwaliteit te versterken, biodiversiteit te verrijken, stikstof te binden en de recreatieve uitloopmogelijkheden te verruimen. Met de aanleg van bos zien we kansen om Zeeland als woon-, werk- en recreatieprovincie te versterken.

Zeeland staat bekend om zijn weidse polders en deltalandschap. Toch liggen er ook in Zeeland kansen om meer bos aan te planten. Het Zeeuwse landschap en het versterken van haar specifieke kwaliteiten vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. We spreken in dit geval van een brede definitie van ‘bos’ en ‘houtige landschapselementen’. Duinbos, landgoedbos, parkbos, moerasbos en dorpsbos vallen allemaal onder de noemer bos, maar bezitten totaal verschillende recreatieve en ecologische waarden en tekenen op verschillende wijze het landschap.

De Zeeuwse Bosvisie bestaat uit een zevental provinciebrede zoekgebieden waarbinnen aanplant van bos en houtige landschapselementen tot meerwaarde voor natuur en landschap kan leiden. Daarnaast is de opgave van bosaanplant gekoppeld aan andere actuele thema’s in het landelijk gebied en leggen we de nadruk op meekoppelkansen. We focussen daarbij op de meerwaarde van bomen zoals agroforestry, hergebruik van hout en het versterken van de leefbaarheid. Kortom, de Zeeuwse Bosvisie is naast beleidsstuk een waardevol inspiratiedocument voor de verdere uitwerking in de uitvoeringsfase.

De Bosvisie is geheel in ‘coronatijd’ tot stand gekomen met de beperkingen die daarbij horen. Desondanks is onze opdrachtgever enthousiast over het doorlopen proces en het eindresultaat:

“We kijken terug op een plezierige en een collegiale samenwerking binnen dit project. De aanwezige expertise en creativiteit binnen BoschSlabbers heeft geleid tot een brede waardering voor onze Zeeuwse Bosvisie en het proces waarmee deze visie tot stand is gekomen.” (Reinier van Nispen, Provincie Zeeland)

Schema opgaven

 

 

Schema zandlandschap

 

 

Schema bedrijventerrein

 

 

 

Nieuws - 26 nov 2020

De Zeeuwse Bosvisie is een feit!

Het afgelopen half jaar hebben we in opdracht van provincie Zeeland hard gewerkt aan de totstandkoming van de Zeeuwse Bosvisie. In het Zeeuws Bosoverleg zijn samen met een brede coalitie van onder andere gemeenten en terreinbeheerders kansrijke gebieden geselecteerd voor het planten van bos en houtige landschapselementen. De aanleg van bos is een krachtig instrument om ruimtelijke kwaliteit te versterken, biodiversiteit te verrijken, stikstof te binden en de recreatieve uitloopmogelijkheden te verruimen. Met de aanleg van bos zien we kansen om Zeeland als woon-, werk- en recreatieprovincie te versterken.

Zeeland staat bekend om zijn weidse polders en deltalandschap. Toch liggen er ook in Zeeland kansen om meer bos aan te planten. Het Zeeuwse landschap en het versterken van haar specifieke kwaliteiten vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. We spreken in dit geval van een brede definitie van ‘bos’ en ‘houtige landschapselementen’. Duinbos, landgoedbos, parkbos, moerasbos en dorpsbos vallen allemaal onder de noemer bos, maar bezitten totaal verschillende recreatieve en ecologische waarden en tekenen op verschillende wijze het landschap.

De Zeeuwse Bosvisie bestaat uit een zevental provinciebrede zoekgebieden waarbinnen aanplant van bos en houtige landschapselementen tot meerwaarde voor natuur en landschap kan leiden. Daarnaast is de opgave van bosaanplant gekoppeld aan andere actuele thema’s in het landelijk gebied en leggen we de nadruk op meekoppelkansen. We focussen daarbij op de meerwaarde van bomen zoals agroforestry, hergebruik van hout en het versterken van de leefbaarheid. Kortom, de Zeeuwse Bosvisie is naast beleidsstuk een waardevol inspiratiedocument voor de verdere uitwerking in de uitvoeringsfase.

De Bosvisie is geheel in ‘coronatijd’ tot stand gekomen met de beperkingen die daarbij horen. Desondanks is onze opdrachtgever enthousiast over het doorlopen proces en het eindresultaat:

“We kijken terug op een plezierige en een collegiale samenwerking binnen dit project. De aanwezige expertise en creativiteit binnen BoschSlabbers heeft geleid tot een brede waardering voor onze Zeeuwse Bosvisie en het proces waarmee deze visie tot stand is gekomen.” (Reinier van Nispen, Provincie Zeeland)

Schema opgaven

 

 

Schema zandlandschap

 

 

Schema bedrijventerrein