Nieuws - 05 jul 2021

Basis landschapsplan opgeleverd voor A7/A8 Amsterdam – Hoorn

Sinds afgelopen wintermaanden zijn we direct na gunning aan de slag gegaan met de landschappelijke inpassing van rijkswegen A7/A8 op het traject Amsterdam – Hoorn. Op een groot deel van dit traject verbreedt Rijkswaterstaat de weg om de doorstroming en de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn voor de komende jaren te verbeteren. BoschSlabbers landschapsarchitecten staat daarbij aan de lat om de ruimtelijke kwaliteit van de wegverbreding te bewaken en legt dit vast in een landschapsplan. We nemen daarbij onze ervaringen uit de verkenningsfase mee waar we een gebiedsgerichte inpassingsvisie hebben opgesteld.

We doen dit natuurlijk niet alleen. We zijn onderdeel van een gedegen team van wegontwerpers, specialisten en omgevingsmanagers onder leiding van Witteveen + Bos en in samenwerking met AT Osborne. Bovendien is BoschSlabbers onderdeel van het zeskoppige kernteam A7/A8 om zo naast planuitwerking, omgevingsmanagement en techniek ook de ruimtelijke kwaliteit op alle niveaus te borgen. De integrale benadering van de wegverbreding is namelijk topprioriteit binnen dit project. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Een van de grotere ontwerpuitdagingen is te vinden waar de A7 maar liefst twee Unesco werelderfgoederen kruist: de Beemster en de Stelling van Amsterdam. De verbreding van de weg vraagt hier extra aandacht om eventuele afbreuk aan deze beschermde landschappen te voorkomen. We zoeken daarbij naar mogelijkheden om met het project en samen met betrokken stakeholders juist een bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten van de Beemster en Stelling om zo de herkenbaarheid vanaf de weg en omgeving te vergroten.

Zoals in veel projecten is het een extra uitdaging om tot integrale plannen te komen, omdat we elkaar afgelopen jaar nog niet fysiek konden ontmoeten. In wekelijkse interne ontwerpateliers komen de tekeningen op de digitale tekentafel en stemmen we af waar we elkaar versterken of waar het beter kan. We maken hierbij dankbaar gebruik van allerlei tekentools om zo interactief mogelijk met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan.

In de komende fase werken we het basis landschapsplan verder uit in zeven deeltrajecten. We kijken daarbij ook welke kansen omgevingspartijen zien om samen met Rijkswaterstaat op te pakken, zodat we werk met werk kunnen maken. Daarnaast is er extra focus op de onderdelen duurzaamheid en biodiversiteit. Vanuit landschappelijke inpassing pakken we deze thema’s breed op zodat ze ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Wij hebben zin in een interessante nieuwe fase binnen de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn.


Een beeld van de huidige A7: op de middenas van de Wijde Wormer


De A7 grenzend aan het waterrijke Oostzanerveld 

Nieuws - 05 jul 2021

Basis landschapsplan opgeleverd voor A7/A8 Amsterdam – Hoorn

Sinds afgelopen wintermaanden zijn we direct na gunning aan de slag gegaan met de landschappelijke inpassing van rijkswegen A7/A8 op het traject Amsterdam – Hoorn. Op een groot deel van dit traject verbreedt Rijkswaterstaat de weg om de doorstroming en de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn voor de komende jaren te verbeteren. BoschSlabbers landschapsarchitecten staat daarbij aan de lat om de ruimtelijke kwaliteit van de wegverbreding te bewaken en legt dit vast in een landschapsplan. We nemen daarbij onze ervaringen uit de verkenningsfase mee waar we een gebiedsgerichte inpassingsvisie hebben opgesteld.

We doen dit natuurlijk niet alleen. We zijn onderdeel van een gedegen team van wegontwerpers, specialisten en omgevingsmanagers onder leiding van Witteveen + Bos en in samenwerking met AT Osborne. Bovendien is BoschSlabbers onderdeel van het zeskoppige kernteam A7/A8 om zo naast planuitwerking, omgevingsmanagement en techniek ook de ruimtelijke kwaliteit op alle niveaus te borgen. De integrale benadering van de wegverbreding is namelijk topprioriteit binnen dit project. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Een van de grotere ontwerpuitdagingen is te vinden waar de A7 maar liefst twee Unesco werelderfgoederen kruist: de Beemster en de Stelling van Amsterdam. De verbreding van de weg vraagt hier extra aandacht om eventuele afbreuk aan deze beschermde landschappen te voorkomen. We zoeken daarbij naar mogelijkheden om met het project en samen met betrokken stakeholders juist een bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten van de Beemster en Stelling om zo de herkenbaarheid vanaf de weg en omgeving te vergroten.

Zoals in veel projecten is het een extra uitdaging om tot integrale plannen te komen, omdat we elkaar afgelopen jaar nog niet fysiek konden ontmoeten. In wekelijkse interne ontwerpateliers komen de tekeningen op de digitale tekentafel en stemmen we af waar we elkaar versterken of waar het beter kan. We maken hierbij dankbaar gebruik van allerlei tekentools om zo interactief mogelijk met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan.

In de komende fase werken we het basis landschapsplan verder uit in zeven deeltrajecten. We kijken daarbij ook welke kansen omgevingspartijen zien om samen met Rijkswaterstaat op te pakken, zodat we werk met werk kunnen maken. Daarnaast is er extra focus op de onderdelen duurzaamheid en biodiversiteit. Vanuit landschappelijke inpassing pakken we deze thema’s breed op zodat ze ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Wij hebben zin in een interessante nieuwe fase binnen de planuitwerking A7/A8 Amsterdam – Hoorn.


Een beeld van de huidige A7: op de middenas van de Wijde Wormer


De A7 grenzend aan het waterrijke Oostzanerveld