Nieuws - 19 jul 2021

Aan de slag met meer bos en bomen in Zuid-Holland

Na de totstandkoming van de Zeeuwse Bosvisie gaan we het komende half jaar aan de slag met Bos en Bomen in Zuid-Holland. In opdracht van provincie Zuid-Holland gaan we op zoek naar de meest kansrijke gebieden voor de aanplant van bos en bomen. Waar bieden deze de meeste meerwaarde voor mens, dier én klimaat? De provincie wil hiermee op gepaste wijze uitvoering geven aan de Nationale Bossenstrategie om vóór 2030 10% meer bos aan te planten. Met het project Bos en Bomen gaan we landschapsstrategieën ontwikkelen die hiervoor de leidraad gaan vormen binnen de provincie.

De grootste uitdaging is de enorme druk op de nog beschikbare ruimte in Zuid-Holland. Daarom is het extra van belang om deze opgave te koppelen aan andere belangrijke thema’s zoals de woningbouwopgave en de energietransitie. Ook wordt er aansluiting gezocht bij reeds lopende plannen en programma’s. Alleen zo kan het potentieel dat bos en bomen te bieden heeft ten volste benut worden.

Een landschapsstrategie als deze maak je niet alleen. Naast een stevig begeleidingsteam vanuit provincie werken we samen met enkele experts van Bosgroep Midden Nederland en onderzoekers van de WUR. Naast cultuurhistorische bossen en gebiedsspecifieke landschapselementen gaan we ook op zoek naar de houtopstanden van de 21e eeuw. Welke nieuwe kennis en innovatie kunnen we toepassen zodat de bossen die we nu aanplanten klaar zijn voor de toekomst?

Daarnaast vindt provincie betrokkenheid vanuit collega-overheden belangrijk om straks tot een uitvoerbare strategie te komen. We hebben daarom een ‘Zuid-Hollands bos en bomenberaad’ in het leven geroepen waarin een aantal sterk betrokken partijen worden geconsulteerd.

Zie je zelf kansen voor mooie boslocaties in Zuid-Holland? We horen het graag!


Landgoed De Horsten


Bomen Malieveld

Nieuws - 19 jul 2021

Aan de slag met meer bos en bomen in Zuid-Holland

Na de totstandkoming van de Zeeuwse Bosvisie gaan we het komende half jaar aan de slag met Bos en Bomen in Zuid-Holland. In opdracht van provincie Zuid-Holland gaan we op zoek naar de meest kansrijke gebieden voor de aanplant van bos en bomen. Waar bieden deze de meeste meerwaarde voor mens, dier én klimaat? De provincie wil hiermee op gepaste wijze uitvoering geven aan de Nationale Bossenstrategie om vóór 2030 10% meer bos aan te planten. Met het project Bos en Bomen gaan we landschapsstrategieën ontwikkelen die hiervoor de leidraad gaan vormen binnen de provincie.

De grootste uitdaging is de enorme druk op de nog beschikbare ruimte in Zuid-Holland. Daarom is het extra van belang om deze opgave te koppelen aan andere belangrijke thema’s zoals de woningbouwopgave en de energietransitie. Ook wordt er aansluiting gezocht bij reeds lopende plannen en programma’s. Alleen zo kan het potentieel dat bos en bomen te bieden heeft ten volste benut worden.

Een landschapsstrategie als deze maak je niet alleen. Naast een stevig begeleidingsteam vanuit provincie werken we samen met enkele experts van Bosgroep Midden Nederland en onderzoekers van de WUR. Naast cultuurhistorische bossen en gebiedsspecifieke landschapselementen gaan we ook op zoek naar de houtopstanden van de 21e eeuw. Welke nieuwe kennis en innovatie kunnen we toepassen zodat de bossen die we nu aanplanten klaar zijn voor de toekomst?

Daarnaast vindt provincie betrokkenheid vanuit collega-overheden belangrijk om straks tot een uitvoerbare strategie te komen. We hebben daarom een ‘Zuid-Hollands bos en bomenberaad’ in het leven geroepen waarin een aantal sterk betrokken partijen worden geconsulteerd.

Zie je zelf kansen voor mooie boslocaties in Zuid-Holland? We horen het graag!


Landgoed De Horsten


Bomen Malieveld