News - 09 jun 2016

Challenge Landschap 2070

Challenge Landschap 2070 – ‘kwaliteit door ontwikkelen’

BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft in samenwerking met VenhoevenCS architecture+urbanisme op uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, meegewerkt aan de Challenge Landschap 2070. De resultaten vormen input voor het advies over landschap dat de raad dit jaar zal publiceren.

Aanleiding was de veranderende planningsmethodiek in de ruimtelijke ordening, waarin niet langer in eindbeelden maar in ontwikkelrichting wordt gedacht en waarin steeds meer wordt overgeschakeld op een ‘invitatieplanologie’. De achilleshiel van de invitatieplanologie blijkt het gebrek aan doorpakkend vermogen, wanneer niemand aan de uitnodiging gehoor geeft gaat het feestje niet door en blijf je met de koekjes zitten, dan gebeurt er letterlijk niets.

De vraag was om vanuit een integrale lange termijn visie op de nastreefbare ontwikkeling van het landschap van de toekomst aan te geven op welke strategische interventies de overheid zich zou moeten richten.

Een planhorizon 2070 geeft de vrijheid om voorbij de bestaande kaders te denken, maar is tegelijkertijd niet zo ver verwijderd dat hierbij de remmen volledig los kunnen. BoschSlabbers heeft op 7 april onder de titel ‘Kwaliteit door ontwikkelen’ een visie gepresenteerd die er vanuit gaat dat elk gebied in Nederland weliswaar gelijke kansen verdient, maar dat dat niet betekent dat elk gebied daarmee ook op dezelfde manier ontwikkelt moet worden. ‘Kwaliteit door ontwikkelen’ gaat uit van de basisgedachte dat een levend landschap altijd in ontwikkeling is en dat in de ontwikkeling ook de kans ligt om het landschap te vernieuwen, om zowel aan de historische kwaliteiten een hernieuwde zeggingskracht te verschaffen als wel eigentijdse kwaliteit toe te voegen.

Kijk hier voor meer informatie over de Challenge Landschap 2070.

News - 09 jun 2016

Challenge Landschap 2070

Challenge Landschap 2070 – ‘kwaliteit door ontwikkelen’

BoschSlabbers landschapsarchitecten heeft in samenwerking met VenhoevenCS architecture+urbanisme op uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, meegewerkt aan de Challenge Landschap 2070. De resultaten vormen input voor het advies over landschap dat de raad dit jaar zal publiceren.

Aanleiding was de veranderende planningsmethodiek in de ruimtelijke ordening, waarin niet langer in eindbeelden maar in ontwikkelrichting wordt gedacht en waarin steeds meer wordt overgeschakeld op een ‘invitatieplanologie’. De achilleshiel van de invitatieplanologie blijkt het gebrek aan doorpakkend vermogen, wanneer niemand aan de uitnodiging gehoor geeft gaat het feestje niet door en blijf je met de koekjes zitten, dan gebeurt er letterlijk niets.

De vraag was om vanuit een integrale lange termijn visie op de nastreefbare ontwikkeling van het landschap van de toekomst aan te geven op welke strategische interventies de overheid zich zou moeten richten.

Een planhorizon 2070 geeft de vrijheid om voorbij de bestaande kaders te denken, maar is tegelijkertijd niet zo ver verwijderd dat hierbij de remmen volledig los kunnen. BoschSlabbers heeft op 7 april onder de titel ‘Kwaliteit door ontwikkelen’ een visie gepresenteerd die er vanuit gaat dat elk gebied in Nederland weliswaar gelijke kansen verdient, maar dat dat niet betekent dat elk gebied daarmee ook op dezelfde manier ontwikkelt moet worden. ‘Kwaliteit door ontwikkelen’ gaat uit van de basisgedachte dat een levend landschap altijd in ontwikkeling is en dat in de ontwikkeling ook de kans ligt om het landschap te vernieuwen, om zowel aan de historische kwaliteiten een hernieuwde zeggingskracht te verschaffen als wel eigentijdse kwaliteit toe te voegen.

Kijk hier voor meer informatie over de Challenge Landschap 2070.