Nieuws - 21 jul 2016

Eerste fase Singels Woerden in gebruik

De oeverafwerking van de Singels van Woerden wordt volledig vernieuwd. BoschSlabbers stelde hiervoor een integrale visie op, waarbij de oorspronkelijke functie van de Singels als vestinggrachten weer beleefbaar wordt gemaakt.  Door de oeverafwerking zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak te brengen bepalen de grastaluds het beeld. Daarnaast worden de oorspronkelijke contouren van de vesting aan de stadzijde  in plattegrond weer teruggebracht.  BoschSlabbers bedacht tevens een geheel nieuwe logistiek voor het indelen van de ligplaatsen. De driehoekige vissteigers  liggen precies op de locatie van verdwenen bastions.

Nieuws - 21 jul 2016

Eerste fase Singels Woerden in gebruik

De oeverafwerking van de Singels van Woerden wordt volledig vernieuwd. BoschSlabbers stelde hiervoor een integrale visie op, waarbij de oorspronkelijke functie van de Singels als vestinggrachten weer beleefbaar wordt gemaakt.  Door de oeverafwerking zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak te brengen bepalen de grastaluds het beeld. Daarnaast worden de oorspronkelijke contouren van de vesting aan de stadzijde  in plattegrond weer teruggebracht.  BoschSlabbers bedacht tevens een geheel nieuwe logistiek voor het indelen van de ligplaatsen. De driehoekige vissteigers  liggen precies op de locatie van verdwenen bastions.