Nieuws - 29 feb 2016

‘De adaptieve dijk’

Op 28 januari 2016 zijn de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk – Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar’ gepresenteerd. De onderzoeksvraag is: “Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen?”
Op initiatief van de BNA hebben 6 verschillende ontwerpteams drie locaties onderzocht. BoschSlabbers heeft samen met De Jonge Gortemaker Algra en Steenhuis Meurs adaptieve dijkoplossingen onderzocht voor de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer.
Is het mogelijk om het verhaal achter de dijk te vertellen? De poëzie van de plek de ruimte te geven? Voor ons is dit ontwerpend onderzoek naar de adaptieve dijk het uitgangspunt om de beleving en historie van de IJsseldijk tussen Deventer en Zwolle te herwaarderen. Door de noodzakelijke dijkversterking te verwerken in een ‘scenic route’, wordt de ervaring van de zogeheten Sallandse bandijk en het omliggende landschap verbeterd. Een analyse van de dijk heeft de cultuurhistorische en landschappelijke waarden inzichtelijk gemaakt. Door deze te koppelen aan persoonlijke verhalen van dijkbewoners wordt inhoud gegeven aan een zintuiglijke route, ROUTE 53 – een naam die is afgeleid van het dijknummer van de Sallandse bandijk.

De ontwerpresultaten laten drie adaptieve dijkoplossingen zien in het dijktraject:
– de dorpsdijk;
– de versnelde dijk;
– de verstilde dijk.

De resultaten van de ontwerpstudie zijn in te zien via deze link.

Nieuws - 29 feb 2016

‘De adaptieve dijk’

Op 28 januari 2016 zijn de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk – Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar’ gepresenteerd. De onderzoeksvraag is: “Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen?”
Op initiatief van de BNA hebben 6 verschillende ontwerpteams drie locaties onderzocht. BoschSlabbers heeft samen met De Jonge Gortemaker Algra en Steenhuis Meurs adaptieve dijkoplossingen onderzocht voor de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer.
Is het mogelijk om het verhaal achter de dijk te vertellen? De poëzie van de plek de ruimte te geven? Voor ons is dit ontwerpend onderzoek naar de adaptieve dijk het uitgangspunt om de beleving en historie van de IJsseldijk tussen Deventer en Zwolle te herwaarderen. Door de noodzakelijke dijkversterking te verwerken in een ‘scenic route’, wordt de ervaring van de zogeheten Sallandse bandijk en het omliggende landschap verbeterd. Een analyse van de dijk heeft de cultuurhistorische en landschappelijke waarden inzichtelijk gemaakt. Door deze te koppelen aan persoonlijke verhalen van dijkbewoners wordt inhoud gegeven aan een zintuiglijke route, ROUTE 53 – een naam die is afgeleid van het dijknummer van de Sallandse bandijk.

De ontwerpresultaten laten drie adaptieve dijkoplossingen zien in het dijktraject:
– de dorpsdijk;
– de versnelde dijk;
– de verstilde dijk.

De resultaten van de ontwerpstudie zijn in te zien via deze link.