Nieuws - 23 feb 2016

Pilot project versteviging Groene Dollard Dijk

In opdracht van de Provincie Groningen heeft BoschSlabbers een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor het verbreden van de Groene Dollard Dijk. Dit pilot project valt onder een zestal uitvoeringsprojecten langs de Eems-Dollard welke in de komende 10 tot 15 jaar uitgevoerd gaan worden.

In deze pilot wordt klei gevangen in het buitendijks gebied middels een slib invang. Dit slib wordt daarna achter de dijk ‘gerijpt’. Het gerijpte slib wordt uiteindelijk gebruikt om de dijk te verbreden over een lengte van één kilometer. BoschSlabbers heeft deze pilot verbeeld middels een schetsontwerp en impressie. Hierbij is extra aandacht besteed aan het mee koppelen van natuurontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Kijk hier voor een artikel in de Volkskrant d.d. 21 februari 2016.

Download hier meer projectinfo over de uitvoeringsprojecten Eems Dollar kust.

Nieuws - 23 feb 2016

Pilot project versteviging Groene Dollard Dijk

In opdracht van de Provincie Groningen heeft BoschSlabbers een ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor het verbreden van de Groene Dollard Dijk. Dit pilot project valt onder een zestal uitvoeringsprojecten langs de Eems-Dollard welke in de komende 10 tot 15 jaar uitgevoerd gaan worden.

In deze pilot wordt klei gevangen in het buitendijks gebied middels een slib invang. Dit slib wordt daarna achter de dijk ‘gerijpt’. Het gerijpte slib wordt uiteindelijk gebruikt om de dijk te verbreden over een lengte van één kilometer. BoschSlabbers heeft deze pilot verbeeld middels een schetsontwerp en impressie. Hierbij is extra aandacht besteed aan het mee koppelen van natuurontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Kijk hier voor een artikel in de Volkskrant d.d. 21 februari 2016.

Download hier meer projectinfo over de uitvoeringsprojecten Eems Dollar kust.