Nieuws - 10 apr 2020

De straaD gepubliceerd in tijdschrift Bodem

Vandaag verschijnt tijdschrift Bodem, een vakblad voor informatie uitwisseling en discussie over duurzaam beheer. Het tijdschrift Bodem is bedoeld voor medewerkers van overheden, de eigenaren van locaties en terreinen, het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven en kennisinstellingen. We hebben voor dit tijdschrift een artikel mogen schrijven over de straaD.

Zie hier de link naar het artikel: De Oplossing Ligt Op StraaD

Een straat is een straaD wanneer de gemeente de herinrichting van de straat integraal bekijkt, oog heeft voor de identiteit van het gebied, adaptieve maatregelen en initiatieven koppelt en meekoppelt met geplande werkzaamheden en samen met bewoners, eigenaren en andere betrokken partijen het proces van herinrichting doorloopt. Door ontwerpend onderzoek leggen we verbinding tussen kennis, ontwerp en praktijk. De resultaten zijn gepresenteerd in vier verschillende thematische straaDkranten, die de hoe en wat vraag beantwoorden. Vanuit een integrale benadering onderzoeken we samen met onze partners klimaatadaptieve oplossingen. We bieden handvatten om klimaatopgaves concreet en meetbaar te maken, we helpen bij het omzetten van klimaatambities in acties en inspireren de doelgroep om klimaatbestendig te bouwen. Met een kort, beeldend, inspirerend en to the point verhaal willen we mensen overtuigen om nu in actie te komen, nieuwe maatstaven te zetten en versleten gewoonten kwijt te raken.

Dit jaar zal er een nieuwe editie van de straaDkrant verschijnen waarin we een kijkje nemen onder de grond. De ondergrond is vol, overvol. De ondergrond bepaalt wat bovengronds mogelijk is. Hoe vinden we ruimte voor alle trends en transities die op ons afkomen? Hoe kan de ondergrond duurzaam ingericht worden zodat transities als klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen? BoschSlabbers en Buro Bergh willen in een vijfde straaDkrant deze vraag beantwoorden en inspireren.

 

Nieuws - 10 apr 2020

De straaD gepubliceerd in tijdschrift Bodem

Vandaag verschijnt tijdschrift Bodem, een vakblad voor informatie uitwisseling en discussie over duurzaam beheer. Het tijdschrift Bodem is bedoeld voor medewerkers van overheden, de eigenaren van locaties en terreinen, het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven en kennisinstellingen. We hebben voor dit tijdschrift een artikel mogen schrijven over de straaD.

Zie hier de link naar het artikel: De Oplossing Ligt Op StraaD

Een straat is een straaD wanneer de gemeente de herinrichting van de straat integraal bekijkt, oog heeft voor de identiteit van het gebied, adaptieve maatregelen en initiatieven koppelt en meekoppelt met geplande werkzaamheden en samen met bewoners, eigenaren en andere betrokken partijen het proces van herinrichting doorloopt. Door ontwerpend onderzoek leggen we verbinding tussen kennis, ontwerp en praktijk. De resultaten zijn gepresenteerd in vier verschillende thematische straaDkranten, die de hoe en wat vraag beantwoorden. Vanuit een integrale benadering onderzoeken we samen met onze partners klimaatadaptieve oplossingen. We bieden handvatten om klimaatopgaves concreet en meetbaar te maken, we helpen bij het omzetten van klimaatambities in acties en inspireren de doelgroep om klimaatbestendig te bouwen. Met een kort, beeldend, inspirerend en to the point verhaal willen we mensen overtuigen om nu in actie te komen, nieuwe maatstaven te zetten en versleten gewoonten kwijt te raken.

Dit jaar zal er een nieuwe editie van de straaDkrant verschijnen waarin we een kijkje nemen onder de grond. De ondergrond is vol, overvol. De ondergrond bepaalt wat bovengronds mogelijk is. Hoe vinden we ruimte voor alle trends en transities die op ons afkomen? Hoe kan de ondergrond duurzaam ingericht worden zodat transities als klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen? BoschSlabbers en Buro Bergh willen in een vijfde straaDkrant deze vraag beantwoorden en inspireren.