Nieuws - 20 mei 2020

Heemtuin Zeerust volop in ontwikkeling

Door met de komst van de Rotterdamsebaan bewust te kiezen voor een groene invulling, wordt een aanzet gegeven voor de verdere groene ontwikkeling van deze zone. Het sterk versnipperde gebied wordt met het Molenvlietpark meer tot eenheid gebracht en toegankelijk gemaakt. De wens ontstond om een heemtuin te maken. Enerzijds omdat er een aantal bomen moeten worden geplant voor de bomencompensatie van de Rotterdamsebaan. Anderzijds omdat er behoefte is aan een nutstuin in de buurt die diverse maatschappelijke functies faciliteert. De meest relevante functies zijn het faciliteren van educatie, biodiversiteit en recreatie. Deze doelen kunnen prachtig worden gecombineerd in de vorm van een heemtuin. De toepassing van een heemtuin kent vele voordelen. Door het kavel als heemtuin in te richten wordt het een habitat voor vele plant- en diersoorten.

De heemtuin is een inspirerende plek voor bezoekers. Het is een klein paradijsje voor vele doelgroepen. Een plek om te picknicken, vogels of insecten te spotten, tot rust te komen en te leren. Een heemtuin verbetert wateropvang als middel voor klimaatadaptatie, bevordert de biodiversiteit, is esthetisch aantrekkelijk en legt Co2 vast.

We hebben in ons plan onder andere rekening gehouden met:

– Het behoud van bestaande bomen
– Creëren van een waterbiotoop, waterbuffering en –beleving
– Opbouw van laag naar hoog
– Zon en schaduw
– Routing en verbindingen
– Zichtlijnen en beleving

We hopen dat de tuin deze zomer opengesteld kan worden voor publiek.

Heemtuin Zeerust
Schetsontwerp BoschSlabbers

Heemtuin Zeerust

Heemtuin Zeerust

Nieuws - 20 mei 2020

Heemtuin Zeerust volop in ontwikkeling

Door met de komst van de Rotterdamsebaan bewust te kiezen voor een groene invulling, wordt een aanzet gegeven voor de verdere groene ontwikkeling van deze zone. Het sterk versnipperde gebied wordt met het Molenvlietpark meer tot eenheid gebracht en toegankelijk gemaakt. De wens ontstond om een heemtuin te maken. Enerzijds omdat er een aantal bomen moeten worden geplant voor de bomencompensatie van de Rotterdamsebaan. Anderzijds omdat er behoefte is aan een nutstuin in de buurt die diverse maatschappelijke functies faciliteert. De meest relevante functies zijn het faciliteren van educatie, biodiversiteit en recreatie. Deze doelen kunnen prachtig worden gecombineerd in de vorm van een heemtuin. De toepassing van een heemtuin kent vele voordelen. Door het kavel als heemtuin in te richten wordt het een habitat voor vele plant- en diersoorten.

De heemtuin is een inspirerende plek voor bezoekers. Het is een klein paradijsje voor vele doelgroepen. Een plek om te picknicken, vogels of insecten te spotten, tot rust te komen en te leren. Een heemtuin verbetert wateropvang als middel voor klimaatadaptatie, bevordert de biodiversiteit, is esthetisch aantrekkelijk en legt Co2 vast.

We hebben in ons plan onder andere rekening gehouden met:

– Het behoud van bestaande bomen
– Creëren van een waterbiotoop, waterbuffering en –beleving
– Opbouw van laag naar hoog
– Zon en schaduw
– Routing en verbindingen
– Zichtlijnen en beleving

We hopen dat de tuin deze zomer opengesteld kan worden voor publiek.

Heemtuin Zeerust
Schetsontwerp BoschSlabbers

Heemtuin Zeerust

Heemtuin Zeerust