Nieuws - 03 feb 2020

Duidelijke handvatten klimaatadaptief bouwen

Donderdag 30 januari j.l. vond het StraaDevent ‘Klimaatadaptief bouwen?… Samen maken we het mogelijk!’ plaats op de Bouwcampus te Delft. Dit event is georganiseerd door StraaD samen met Convenant Klimaatadaptief Bouwen en gefaciliteerd door VPDelta.

Bezoekers van dit event, met name projectontwikkelaars, woningbouwers, (landschaps-) architecten en adviseurs hebben hier een beter beeld gekregen van de toepasbaarheid van klimaatadaptief bouwen door het volgen van verschillende workshops.

Denk hierbij aan het concretiseren en meetbaar maken van de opgave, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en financiële consequenties van het toepassen van klimaatadaptief bouwen.

Daarnaast is ook de Klimaatkrachtig doorgeef trofee van Delfland doorgeven van BoschSlabbers naar Wiebke Klemm. Wiebke is adviseur openbare ruimte en duurzaamheid bij gemeente Den Haag en zij heeft in Wageningen onderzoek gedaan naar duurzame groene stedelijke infrastructuur en 9 direct toepasbare ontwerprichtlijnen opgesteld voor een groene en hittebestendige inrichting van steden.

We hopen dat het Straadevent veel aanwezigen heeft geïnspireerd én gemotiveerd om nog doelgerichter aan een klimaatbestendige en leefbare omgeving te werken. Dat het concreter plus makkelijk toepasbaar is zodat het klimaatadaptatie niet een optie blijft, maar business as usual tijdens alle stappen in het ontwikkelproces.

Mocht je je willen aansluiten bij het initiatief van de Straad dan kan dat! Wij zoeken voor onze vijfde Straadkrant nog nieuwe partners. Neem dan contact op met Stijn Koole.

Kijk voor een impressie van deze middag ook hier: Google fotoalbum

 

 

—–Kijk voor meer informatie over duurzaam en groen bouwen ook eens op de website van destraad.nl. —–


Schets tijdens workshop

Discussiepanel
Discussiepanel o.l.v. Marjolijn van Eijsden


Één van de workshops tijdens het event


De StraaDkrant


Uitreiking doorgeef trofee Klimaatkrachtig Delfland (v.l.n.r. Wiebke Klemm, Floor van den Berg en Stijn Koole)

Nieuws - 03 feb 2020

Duidelijke handvatten klimaatadaptief bouwen

Donderdag 30 januari j.l. vond het StraaDevent ‘Klimaatadaptief bouwen?… Samen maken we het mogelijk!’ plaats op de Bouwcampus te Delft. Dit event is georganiseerd door StraaD samen met Convenant Klimaatadaptief Bouwen en gefaciliteerd door VPDelta.

Bezoekers van dit event, met name projectontwikkelaars, woningbouwers, (landschaps-) architecten en adviseurs hebben hier een beter beeld gekregen van de toepasbaarheid van klimaatadaptief bouwen door het volgen van verschillende workshops.

Denk hierbij aan het concretiseren en meetbaar maken van de opgave, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en financiële consequenties van het toepassen van klimaatadaptief bouwen.

Daarnaast is ook de Klimaatkrachtig doorgeef trofee van Delfland doorgeven van BoschSlabbers naar Wiebke Klemm. Wiebke is adviseur openbare ruimte en duurzaamheid bij gemeente Den Haag en zij heeft in Wageningen onderzoek gedaan naar duurzame groene stedelijke infrastructuur en 9 direct toepasbare ontwerprichtlijnen opgesteld voor een groene en hittebestendige inrichting van steden.

We hopen dat het Straadevent veel aanwezigen heeft geïnspireerd én gemotiveerd om nog doelgerichter aan een klimaatbestendige en leefbare omgeving te werken. Dat het concreter plus makkelijk toepasbaar is zodat het klimaatadaptatie niet een optie blijft, maar business as usual tijdens alle stappen in het ontwikkelproces.

Mocht je je willen aansluiten bij het initiatief van de Straad dan kan dat! Wij zoeken voor onze vijfde Straadkrant nog nieuwe partners. Neem dan contact op met Stijn Koole.

Kijk voor een impressie van deze middag ook hier: Google fotoalbum

 

 

—–Kijk voor meer informatie over duurzaam en groen bouwen ook eens op de website van destraad.nl. —–


Schets tijdens workshop

Discussiepanel
Discussiepanel o.l.v. Marjolijn van Eijsden


Één van de workshops tijdens het event


De StraaDkrant


Uitreiking doorgeef trofee Klimaatkrachtig Delfland (v.l.n.r. Wiebke Klemm, Floor van den Berg en Stijn Koole)