De oplossing ligt op straat

De oplossing ligt op straat

De StraaD

De StraaD

De StraaD

De StraaD

de kern

Van dromen naar doen

Het is de ambitie om elke straat in Nederland, in bestaand stedelijk gebied om te vormen van straat tot straaD. Samen met bewoners straten adaptief, aantrekkelijk en duurzaam inrichten met oog voor de eigenheid van de plek. Om de transitie van straat naar straaD, of algemener de transitie naar klimaatbewust handelen te versnellen zijn er een aantal acties cruciaal; initiatief nemen, geld vrij maken, samenwerken, een nieuwe ‘normaal’ maken en gewoon doen.

De StraaD doorsnede

Initiatief nemen

Bewoners, ondernemers en de overheid, ze kunnen allemaal initiatief nemen om adaptieve maatregelen te nemen. Weet als overheid wie het initiatief neemt en ben je bewust van de steeds veranderende rol die je als overheid hebt.

Profiel StraaD

Geld

Door te verbinden, te verbreden en te verdiepen wordt er meer gedaan met hetzelfde geld. Weet dus waar het geld verstopt zit, binnen de overheid en ook daarbuiten. Waterschap, verzekeraars, netbeheerders, eigenaren en bewoners; allemaal hebben ze een belang in de straat en daarbij middelen (in tijd of geld) om te investeren.

Meer informatie is te vinden op www.destraad.nl. Hier zijn tevens de StraaDkranten te downloaden als PDF file.

Ga direct naar straaDkrant 1, straaDkrant 2, straaDkrant 3,  straadkrant 4 of straaDkrant 5.

BoschSlabbers ontving de een Klimaatkrachtige doorgeeftrofee voor dit project. Lees hier meer.

Concept klimaatadaptatie
Doorsnede StraaD

project data

Titel: De StraaD; de straat voor een beter leefklimaat

Locatie: Rotterdam (proefstraat)

Looptijd: Onderzoek 2016-heden, proefstraat 2019

Type: Ontwerpend onderzoek, testcasus, publicatie

Prijs/publicatie: StraaDkrant 1 t/m 5, Klimaatkrachtige doorgeeftrofee

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: ZS 98-07/BS19-144

Opdrachtgever: Eigen initiatief i.s.m. Buro Bergh

Samenwerking/partners: Binder-De Enk, Deltares, Dunea, Gemeente Den Haag, GPKL, Gemeente Rotterdam, Watersensitive Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Klimaatkrachtig, Koppelkansen - traject Amsterdam, Market Response, Platform Slappe Bodem, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Rebel, Rioned, Samen Klimaatbestendig, SIKB, Stichting Rondom GWW, STOWA, Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, VP Delta en Waterschap Hollandse Delta