Nieuws - 28 mei 2020

Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap

BoschSlabbers is door de Provincie Zeeland geselecteerd om de Zeeuwse Bosvisie op te stellen.

Voor herstel van de biodiversiteit en om de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van de CO2 uitstoot na te komen, wordt op aanzienlijke schaal de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen nagestreefd. De Bosvisie moet eraan bijdragen dat het aanplanten van bos en houtige landschapselementen op de daarvoor meest gewenste plek gebeurt. Zo vergroten we de kans een ruimtelijke, recreatieve en/of ecologische meerwaarde te vormen voor het Zeeuwse landschap. De Bosvisie zet de lijnen uit voor de aanleg van bos in Zeeland. Het creëert een kader waar gemeentes en andere grondeigenaren op verder kunnen bouwen in de eigen groenstructuurplannen. De visie inspireert zowel in bostype als boslocatie.

De komende maanden zullen we tijdens het Zeeuwse Bosoverleg in nauwe samenwerking met een grote groep stakeholders (o.a. gemeenten, waterschap en terreinbeheerders) zoekgebieden en uitsluitingsgebieden vastleggen voor de realisatie van bos en houtige landschapselementen. Binnen het natuurnetwerk vraagt dit om een zorgvuldige ecologische afweging. Buiten het natuurnetwerk wordt gezocht naar kansen om de aanleg van bos te combineren met andere opgaven. Denk daarbij aan het opwekken van duurzame energie, het versterken van de bergingscapaciteit van water, de transitie naar een meer circulaire landbouw of het ontwikkelen van een aantrekkelijk recreatielandschap.

In zogenaamde ‘receptenboekjes’ wordt per zoekgebied het beoogde karakter van het bos en/of houtige landschapselement vastgelegd. De wijze waarop het landschapsbeeld wordt versterkt zal worden geduid. Evenals de ecologische meerwaarde die binnen dit zoekgebied te behalen is en welk soort (bos) beplanting daarbij hoort. Dit doen we in samenwerking met de experts van Bosgroepen Zuid-Nederland, Rombouts Agroecologie en RO&AD.

kaartbeeld landschapsstructuur Zeeland

Kaart landschapsstructuur Zeeland

Bosvisie Zeeland BoschSlabbers
Impressie Zeeuws landschap

Nieuws - 28 mei 2020

Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap

BoschSlabbers is door de Provincie Zeeland geselecteerd om de Zeeuwse Bosvisie op te stellen.

Voor herstel van de biodiversiteit en om de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van de CO2 uitstoot na te komen, wordt op aanzienlijke schaal de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen nagestreefd. De Bosvisie moet eraan bijdragen dat het aanplanten van bos en houtige landschapselementen op de daarvoor meest gewenste plek gebeurt. Zo vergroten we de kans een ruimtelijke, recreatieve en/of ecologische meerwaarde te vormen voor het Zeeuwse landschap. De Bosvisie zet de lijnen uit voor de aanleg van bos in Zeeland. Het creëert een kader waar gemeentes en andere grondeigenaren op verder kunnen bouwen in de eigen groenstructuurplannen. De visie inspireert zowel in bostype als boslocatie.

De komende maanden zullen we tijdens het Zeeuwse Bosoverleg in nauwe samenwerking met een grote groep stakeholders (o.a. gemeenten, waterschap en terreinbeheerders) zoekgebieden en uitsluitingsgebieden vastleggen voor de realisatie van bos en houtige landschapselementen. Binnen het natuurnetwerk vraagt dit om een zorgvuldige ecologische afweging. Buiten het natuurnetwerk wordt gezocht naar kansen om de aanleg van bos te combineren met andere opgaven. Denk daarbij aan het opwekken van duurzame energie, het versterken van de bergingscapaciteit van water, de transitie naar een meer circulaire landbouw of het ontwikkelen van een aantrekkelijk recreatielandschap.

In zogenaamde ‘receptenboekjes’ wordt per zoekgebied het beoogde karakter van het bos en/of houtige landschapselement vastgelegd. De wijze waarop het landschapsbeeld wordt versterkt zal worden geduid. Evenals de ecologische meerwaarde die binnen dit zoekgebied te behalen is en welk soort (bos) beplanting daarbij hoort. Dit doen we in samenwerking met de experts van Bosgroepen Zuid-Nederland, Rombouts Agroecologie en RO&AD.

kaartbeeld landschapsstructuur Zeeland

Kaart landschapsstructuur Zeeland

Bosvisie Zeeland BoschSlabbers
Impressie Zeeuws landschap