Nieuws - 04 jun 2020

Landschapsvisie deltadammen: de juiste aandacht op het juiste moment

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft BoschSlabbers de landschapsvisie voor de primaire deltadammen langs de Zeeuwse kust (Brouwersdam, Oosterscheldekering, Veerse Gatdam) opgesteld. Dit vormt een uitwerking van de Zeeuwse Kustvisie die wij eerder mede hebben ontwikkeld. De landschapsvisie brengt de huidige kwaliteiten van de kunstwerken zo objectief mogelijk in beeld en biedt van daaruit een toetsingskader voor toekomstige ingrepen. Dit betreft zowel de toetsing van de (beheers)ingrepen door Rijkswaterstaat zelf als ook de beoordeling van initiatieven van derden.

Als krachtig vormgegeven, klare lijnen doorklieven de deltadammen het water en verbinden zo eilanden met elkaar. Zij zijn ontworpen vanuit de technische mogelijkheden van dat moment: robuust, stoer, wars van opsmuk. Gebouwd om het achterliggende land te beschermen tegen het geweld van de zee, om het water van de zee te keren.

De aanleg van deze kunstwerken heeft de kustlijn van Zeeland essentieel veranderd. Deze is hiermee niet alleen veel korter geworden, maar heeft hiermee ook een fundamenteel andere ruimtelijke kwaliteit verkregen. De route over de dammen is van een grote schoonheid en heeft andere vormen van kustgebruik en -ervaring mogelijk gemaakt. De ‘dammenroute’ biedt de unieke beleving van de sequentie van eilandkoppen en delta-armen.

De deltadammen blijken geen statische objecten, zij zijn en worden continu aangepast aan de veranderende maatschappelijke eisen en wensen als ook aan de veranderende omstandigheden. De toenemende recreatieve druk, de opdracht de energiehuishouding te verduurzamen en de hernieuwde aandacht voor de natuurkwaliteit leiden tot nieuwe vragen ten aanzien van inrichting en gebruik van de dammen en hun directe omgeving. Op termijn dwingen ook de stijgende zeespiegel en de oplopende stormintensiteit tot aanpassingen aan de kunstwerken zelf, als ook aan het beheer en onderhoud hiervan. Deze aanpassingen hebben een direct effect (positief dan wel negatief) op de ruimtelijke kwaliteit van de dammen en hun omgeving.

Aanpassingen aan de deltawerken zijn even natuurlijk als onvermijdelijk. De uitdaging is om de noodzakelijke aanpassingen zodanig in te voegen en vorm te geven dat de kernkwaliteiten behouden blijven, knelpunten worden opgelost en waar mogelijk nieuwe (ecologische, esthetische, functionele) kwaliteit wordt toegevoegd. De deltadammen zijn vanuit een groter denken als grote lijnen ontwikkeld. Voorkomen moet worden dat nieuwe maatschappelijke wensen en/of technische eisen leiden tot ad-hoc matige aanpassingen aan de keringen en hun directe omgeving. Om een kader te bieden aan nieuwe ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat besloten een landschapsvisie op te stellen.

Voormalig Directeur Generaal Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers, heeft ooit over ruimtelijke kwaliteit gezegd: “Ruimtelijke kwaliteit draait niet om geld, ruimtelijke kwaliteit draait om de juiste aandacht op het juiste moment”. Dat is wat deze landschapsvisie beoogt: het bewerkstelligen van de juiste aandacht op het juiste moment.

Nieuws - 04 jun 2020

Landschapsvisie deltadammen: de juiste aandacht op het juiste moment

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft BoschSlabbers de landschapsvisie voor de primaire deltadammen langs de Zeeuwse kust (Brouwersdam, Oosterscheldekering, Veerse Gatdam) opgesteld. Dit vormt een uitwerking van de Zeeuwse Kustvisie die wij eerder mede hebben ontwikkeld. De landschapsvisie brengt de huidige kwaliteiten van de kunstwerken zo objectief mogelijk in beeld en biedt van daaruit een toetsingskader voor toekomstige ingrepen. Dit betreft zowel de toetsing van de (beheers)ingrepen door Rijkswaterstaat zelf als ook de beoordeling van initiatieven van derden.

Als krachtig vormgegeven, klare lijnen doorklieven de deltadammen het water en verbinden zo eilanden met elkaar. Zij zijn ontworpen vanuit de technische mogelijkheden van dat moment: robuust, stoer, wars van opsmuk. Gebouwd om het achterliggende land te beschermen tegen het geweld van de zee, om het water van de zee te keren.

De aanleg van deze kunstwerken heeft de kustlijn van Zeeland essentieel veranderd. Deze is hiermee niet alleen veel korter geworden, maar heeft hiermee ook een fundamenteel andere ruimtelijke kwaliteit verkregen. De route over de dammen is van een grote schoonheid en heeft andere vormen van kustgebruik en -ervaring mogelijk gemaakt. De ‘dammenroute’ biedt de unieke beleving van de sequentie van eilandkoppen en delta-armen.

De deltadammen blijken geen statische objecten, zij zijn en worden continu aangepast aan de veranderende maatschappelijke eisen en wensen als ook aan de veranderende omstandigheden. De toenemende recreatieve druk, de opdracht de energiehuishouding te verduurzamen en de hernieuwde aandacht voor de natuurkwaliteit leiden tot nieuwe vragen ten aanzien van inrichting en gebruik van de dammen en hun directe omgeving. Op termijn dwingen ook de stijgende zeespiegel en de oplopende stormintensiteit tot aanpassingen aan de kunstwerken zelf, als ook aan het beheer en onderhoud hiervan. Deze aanpassingen hebben een direct effect (positief dan wel negatief) op de ruimtelijke kwaliteit van de dammen en hun omgeving.

Aanpassingen aan de deltawerken zijn even natuurlijk als onvermijdelijk. De uitdaging is om de noodzakelijke aanpassingen zodanig in te voegen en vorm te geven dat de kernkwaliteiten behouden blijven, knelpunten worden opgelost en waar mogelijk nieuwe (ecologische, esthetische, functionele) kwaliteit wordt toegevoegd. De deltadammen zijn vanuit een groter denken als grote lijnen ontwikkeld. Voorkomen moet worden dat nieuwe maatschappelijke wensen en/of technische eisen leiden tot ad-hoc matige aanpassingen aan de keringen en hun directe omgeving. Om een kader te bieden aan nieuwe ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat besloten een landschapsvisie op te stellen.

Voormalig Directeur Generaal Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers, heeft ooit over ruimtelijke kwaliteit gezegd: “Ruimtelijke kwaliteit draait niet om geld, ruimtelijke kwaliteit draait om de juiste aandacht op het juiste moment”. Dat is wat deze landschapsvisie beoogt: het bewerkstelligen van de juiste aandacht op het juiste moment.