Nieuws - 07 jun 2021

Evacuatiestrategie Antananarivo: de stad als spons

Kan een evacuatiestrategie gecombineerd worden met op de natuur gebaseerde oplossingen (Nature Based Solutions) om een stad veerkrachtig te maken tegen overstromingen?

Deze vraag stond centraal in een haalbaarheidsstudie voor Antananarivo, Madagascar in opdracht van de WorldBank. Samen met Deltares, Evolutis en RHDHV hebben we door middel van een participatief proces een uitgebreide en geïntegreerde evacuatiestrategie ontwikkeld, die ook dient als groen raamwerk voor de stad. Het evacuatieplan bestaat uit drie verschillende fasen die inspelen op de mate van overstroming. Dichtbij de mensen zijn plekken die voor tijdelijke opvang (fase 1) kunnen zorgen. Verder weg zijn plekken die voor langere tijd (fase 2 en 3) gebruikt kunnen worden als opvang.  Alle evacuatieplekken zijn met elkaar verbonden door middel van veilige routes. De evacuatieplekken en routes zijn ingericht met op de natuur gebaseerde oplossingen zoals; retentievijvers, wadi’s en bomen die water vasthouden. Hiermee vergroot de stad haar wateropvangcapaciteit. Na verloop van tijd kan het raamwerk worden uitgebreid waardoor de stad een sterke groenblauwe infrastructuur krijgt.

Zie ook de website van Deltares voor meer informatie over dit project.

Voorbeeld vijver en wateropvang

 

Nieuws - 07 jun 2021

Evacuatiestrategie Antananarivo: de stad als spons

Kan een evacuatiestrategie gecombineerd worden met op de natuur gebaseerde oplossingen (Nature Based Solutions) om een stad veerkrachtig te maken tegen overstromingen?

Deze vraag stond centraal in een haalbaarheidsstudie voor Antananarivo, Madagascar in opdracht van de WorldBank. Samen met Deltares, Evolutis en RHDHV hebben we door middel van een participatief proces een uitgebreide en geïntegreerde evacuatiestrategie ontwikkeld, die ook dient als groen raamwerk voor de stad. Het evacuatieplan bestaat uit drie verschillende fasen die inspelen op de mate van overstroming. Dichtbij de mensen zijn plekken die voor tijdelijke opvang (fase 1) kunnen zorgen. Verder weg zijn plekken die voor langere tijd (fase 2 en 3) gebruikt kunnen worden als opvang.  Alle evacuatieplekken zijn met elkaar verbonden door middel van veilige routes. De evacuatieplekken en routes zijn ingericht met op de natuur gebaseerde oplossingen zoals; retentievijvers, wadi’s en bomen die water vasthouden. Hiermee vergroot de stad haar wateropvangcapaciteit. Na verloop van tijd kan het raamwerk worden uitgebreid waardoor de stad een sterke groenblauwe infrastructuur krijgt.

Zie ook de website van Deltares voor meer informatie over dit project.

Voorbeeld vijver en wateropvang