Nieuws - 28 jul 2021

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Deltares, BoschSlabbers en Sweco brengen vandaag een essay uit, getiteld ‘Op Waterbasis’, dat een beeldend pleidooi bevat om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

De nieuwe fysiografische kaart van Nederland maakt inzichtelijk waar de vijf in het essay benoemde urgente en voorzienbare water- en bodemknelpunten zich bevinden.

 

Gebruikers in elkaars (vaar)water
Ons land heeft een rijke traditie van omgaan met water. Maar de steeds intensievere inrichting van Nederland heeft de afgelopen decennia geleid tot een sterk technisch gereguleerd waterbeheer binnen zeer krappe marges. Dit systeem is op veel plekken niet in staat veranderingen op te vangen van klimaatverandering en van de grote ruimtelijke transities die op Nederland afkomen. Het lukt daardoor niet altijd meer om aan alle eisen en wensen van alle gebruikers te voldoen. En die gebruikers zitten steeds vaker in elkaars (vaar)water.

De lagenbenadering Op Waterbasis (rechts), waarin de occupatie- en netwerklaag zijn afgestemd op de ondergrond.
Bron beeld links: ruimtexmilieu.nl, Peter Dauvellier.

 

Ruimtelijke herordening
Onze ondergrond is voor verschillende gebruiksfuncties nu al te slap, steeds vaker te nat of te droog, en op termijn te zout of gevaarlijk. Hierdoor kunnen water- en bodemsystemen de gevraagde eco-systeemdiensten, zoals efficiënte voedselproductie of schone lucht, op termijn niet goed meer leveren. Een ruimtelijke herordening ‘op waterbasis’ kan hierop een antwoord bieden. Het essay brengt in beeld waar op nationaal schaalniveau op de lange termijn Nederland te slap, nat, droog, zout of gevaarlijk wordt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de dialoog over een duurzamere ruimtelijke inrichting van ons land.

“‘Op Waterbasis’ bevestigt nogmaals het beeld dat we ons land veel meer vanuit ons natuurlijke systeem moeten inrichten. Laten we de opgaven die op ons afkomen gebruiken om een aantrekkelijk, duurzaam en adaptief Nederland te ontwerpen”, aldus Stijn Koole, één van de partners BoschSlabbers.

Klik hier voor de interactieve nieuwe fysiografische kaart van Nederland waarin de in het essay benoemde water- en bodemknelpunten zichtbaar gemaakt en samengesteld kunnen worden.

 

‘Op Waterbasis’ is een gezamenlijk product van Deltares, BoschSlabbers en Sweco.

 

Nieuws - 28 jul 2021

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Deltares, BoschSlabbers en Sweco brengen vandaag een essay uit, getiteld ‘Op Waterbasis’, dat een beeldend pleidooi bevat om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

De nieuwe fysiografische kaart van Nederland maakt inzichtelijk waar de vijf in het essay benoemde urgente en voorzienbare water- en bodemknelpunten zich bevinden.

 

Gebruikers in elkaars (vaar)water
Ons land heeft een rijke traditie van omgaan met water. Maar de steeds intensievere inrichting van Nederland heeft de afgelopen decennia geleid tot een sterk technisch gereguleerd waterbeheer binnen zeer krappe marges. Dit systeem is op veel plekken niet in staat veranderingen op te vangen van klimaatverandering en van de grote ruimtelijke transities die op Nederland afkomen. Het lukt daardoor niet altijd meer om aan alle eisen en wensen van alle gebruikers te voldoen. En die gebruikers zitten steeds vaker in elkaars (vaar)water.

De lagenbenadering Op Waterbasis (rechts), waarin de occupatie- en netwerklaag zijn afgestemd op de ondergrond.
Bron beeld links: ruimtexmilieu.nl, Peter Dauvellier.

 

Ruimtelijke herordening
Onze ondergrond is voor verschillende gebruiksfuncties nu al te slap, steeds vaker te nat of te droog, en op termijn te zout of gevaarlijk. Hierdoor kunnen water- en bodemsystemen de gevraagde eco-systeemdiensten, zoals efficiënte voedselproductie of schone lucht, op termijn niet goed meer leveren. Een ruimtelijke herordening ‘op waterbasis’ kan hierop een antwoord bieden. Het essay brengt in beeld waar op nationaal schaalniveau op de lange termijn Nederland te slap, nat, droog, zout of gevaarlijk wordt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de dialoog over een duurzamere ruimtelijke inrichting van ons land.

“‘Op Waterbasis’ bevestigt nogmaals het beeld dat we ons land veel meer vanuit ons natuurlijke systeem moeten inrichten. Laten we de opgaven die op ons afkomen gebruiken om een aantrekkelijk, duurzaam en adaptief Nederland te ontwerpen”, aldus Stijn Koole, één van de partners BoschSlabbers.

Klik hier voor de interactieve nieuwe fysiografische kaart van Nederland waarin de in het essay benoemde water- en bodemknelpunten zichtbaar gemaakt en samengesteld kunnen worden.

 

‘Op Waterbasis’ is een gezamenlijk product van Deltares, BoschSlabbers en Sweco.