Nieuws - 15 feb 2016

Groote Duynen wonen en vakantie in de natuur

Bouwen en wonen in een natuurgebied kan in Nederland nergens meer, tenzij we de natuur zelf maken! Dat nu, is precies het concept van Groote Duynen dat direct onder de Noordzeekust op de Kop van het eiland Noord-Beveland gestalte krijgt. Geen nieuw recreatiepark, maar een echt natuurgebied waarin de woonfunctie op een bijna vanzelfsprekende wijze is opgenomen. Groote Duynen wordt 21 hectare groot en bestaat voor ca. 80 % uit duingebied en voor ca. 20% uit water.

Momenteel wordt het reliëf van het nieuwe natuurgebied volledig aangelegd. De duinen krijgen toppen tot wel 10 meter hoog, waarachter de rijksweg N57 volledig schuil gaat en hierdoor geen geluidoverlast veroorzaakt.
De woningen (Bedaux de Brouwer Architecten) worden echt in het duinlandschap gebouwd, waardoor ze deel uitmaken van de natuur. De verschillen in bouwhoogte dragen belangrijk bij aan het gevarieerde karakter van het gebied. Ook de bochtige wegen en paden die een sterk groen karakter krijgen, golven soepel mee met het duinreliëf.

Aan de noordzijde komen de hoogste duinen voor, de woonsfeer wordt hier dan ook volledig door de duinen bepaald. Het natuurlijke duinlandschap dat bestaat uit een met struweel en (helm)gras begroeid reliëf loopt door tot aan de woningen. In het lagere deel van het natuurgebied zijn de woningen allemaal op water georiënteerd. Wuivende rietoevers waarin op tal van plaatsen doorkijkjes zijn uitgespaard omzomen het water. Ook hier is sprake van een reliëfrijk terrein waar de vegetatie volledig uit inheemse duinplanten bestaat.  Overal is goed gelet op de privacy aspecten. Het duinstruweel definieert in combinatie met het overal doorlopende golvende reliëf een eigen plek per woning zonder dat erfafscheidingen, die menig vakantiepark ontsieren, noodzakelijk zijn.

Dit prachtige landschap sluit aan de noordzijde aan op de Kamperlandse Duintjes en het Noordzeestrand. Aan de westkant ligt het Veerse Meer en het uitgestrekte natuurgebied van de Schotsman. Aan de zuidkant vormt het grootschalige open poldergebied met zijn vergezichten de begrenzing. Door de gekozen opbouw van hoog naar laag (van noord naar zuid) sluit het natuurgebied van de Groote Duynen prachtig aan bij de aanwezige landschappelijke gegevens van de kop van het eiland Noord-Beveland.

Nieuws - 15 feb 2016

Groote Duynen wonen en vakantie in de natuur

Bouwen en wonen in een natuurgebied kan in Nederland nergens meer, tenzij we de natuur zelf maken! Dat nu, is precies het concept van Groote Duynen dat direct onder de Noordzeekust op de Kop van het eiland Noord-Beveland gestalte krijgt. Geen nieuw recreatiepark, maar een echt natuurgebied waarin de woonfunctie op een bijna vanzelfsprekende wijze is opgenomen. Groote Duynen wordt 21 hectare groot en bestaat voor ca. 80 % uit duingebied en voor ca. 20% uit water.

Momenteel wordt het reliëf van het nieuwe natuurgebied volledig aangelegd. De duinen krijgen toppen tot wel 10 meter hoog, waarachter de rijksweg N57 volledig schuil gaat en hierdoor geen geluidoverlast veroorzaakt.
De woningen (Bedaux de Brouwer Architecten) worden echt in het duinlandschap gebouwd, waardoor ze deel uitmaken van de natuur. De verschillen in bouwhoogte dragen belangrijk bij aan het gevarieerde karakter van het gebied. Ook de bochtige wegen en paden die een sterk groen karakter krijgen, golven soepel mee met het duinreliëf.

Aan de noordzijde komen de hoogste duinen voor, de woonsfeer wordt hier dan ook volledig door de duinen bepaald. Het natuurlijke duinlandschap dat bestaat uit een met struweel en (helm)gras begroeid reliëf loopt door tot aan de woningen. In het lagere deel van het natuurgebied zijn de woningen allemaal op water georiënteerd. Wuivende rietoevers waarin op tal van plaatsen doorkijkjes zijn uitgespaard omzomen het water. Ook hier is sprake van een reliëfrijk terrein waar de vegetatie volledig uit inheemse duinplanten bestaat.  Overal is goed gelet op de privacy aspecten. Het duinstruweel definieert in combinatie met het overal doorlopende golvende reliëf een eigen plek per woning zonder dat erfafscheidingen, die menig vakantiepark ontsieren, noodzakelijk zijn.

Dit prachtige landschap sluit aan de noordzijde aan op de Kamperlandse Duintjes en het Noordzeestrand. Aan de westkant ligt het Veerse Meer en het uitgestrekte natuurgebied van de Schotsman. Aan de zuidkant vormt het grootschalige open poldergebied met zijn vergezichten de begrenzing. Door de gekozen opbouw van hoog naar laag (van noord naar zuid) sluit het natuurgebied van de Groote Duynen prachtig aan bij de aanwezige landschappelijke gegevens van de kop van het eiland Noord-Beveland.