Nieuws - 01 feb 2022

Landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9

In de provincie Noord-Holland tussen Zaanstad en IJmond, is sprake van een leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem. Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg met doorgaand verkeer tussen de A8 en de A9 en verkeer van en naar deze kernen. Het vele verkeer leidt tot luchtverontreiniging, geluidsbelasting en zorgt voor hinder door files én sluipverkeer in de regio. Gezien de bevolkings- en economische groei in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten, is de verwachting dat deze problemen zonder ingrijpen alleen maar toenemen.

Provincie Noord-Holland wil met de realisatie van een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en A9 de leefbaarheid in en bereikbaarheid van het gebied verbeteren. De nieuwe weg doorkruist de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. De vraag is of het mogelijk een weg in te passen in werelderfgoed?

Ons consortium van Antea Group, KuiperCompagnons en BoschSlabbers landschapsarchitecten, in samenwerking met Ton Venhoeven en Marinus Kooiman, heeft als antwoord op deze vraag het Landschapsplan Stelling van Amsterdam – Verbinding A8-A9 opgesteld. Daaruit blijkt dat deze twee vraagstukken op een positieve wijze met elkaar verenigd kunnen worden.

Het landschapsplan resulteert in een integraal pakket van veertig concrete maatregelen. Dit pakket is een samenhangend geheel en essentieel voor het herstellen en versterken van het werelderfgoed. De maatregelen zorgen voor:

  1. het herstellen en versterken van de Outstanding Universal Value (OUV) van het werelderfgoed. Substantiële onderdelen in het gebied zijn momenteel aangetast. Prioriteiten zijn de hoofdweerstandslijn, inundatiegebieden, schootsvelden en het watermanagementsysteem van deze 19e-eeuwse verdedigingslinie. De Verbinding A8-A9 is het vliegwiel om de kwaliteit van de Stelling en het landschap in het gebied te verbeteren;
  2. de weg is met respect voor de Stelling en het Bijzonder Provinciaal Landschap ingepast. Het wegontwerp is in samenwerking met Rijkswaterstaat gemaakt. De volledig verdiepte ligging maakt de weg onzichtbaar in de eeuwenoude open polders;
  3. een positief effect op de huidige overlast voor de kernen van Krommenie plus Assendelft én de omliggende woonwijken.

Het ministerie van OCW, verantwoordelijk voor al het werelderfgoed in Nederland, en een onafhankelijk kwaliteitsteam van onder andere erfgoed- en landschapsexperts, hebben een positief advies afgegeven over dit landschapsplan. Dit is een compliment voor bijna drie jaar onderzoek en ontwerp in samenwerking met opdrachtgever.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 31 januari 2022 ingestemd  met het Landschapsplan Stelling van Amsterdam – Verbinding A8-A9.

Meer weten over dit project?

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9
Landschapsplan met bijbehorende maatregelen

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9
Ligging plangebied

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9

Verschijningsvormen hoofdweerstandslijn

Overzicht overkluizingen en typen landschap en principeprofiel verdiepte ligging


Onderdoorgang Dorpsstraat en aansluiting A8 (voor en na)


Hoofdweerstandslijn – brede overkluizing (voor en na)


Communicatieweg en verzorgingsplaats Twaalfmaat (voor en na)


Communicatieweg en Kil (voor en na)


Aansluiting Verbinding A8-A9 – verdiepte ligging (voor en na)


Communicatieweg en Kil (voor en na)


Zicht vanaf het Fort Veldhuis richting de verdiepte aansluiting bij Heemskerk (voor en na)

Nieuws - 01 feb 2022

Landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9

In de provincie Noord-Holland tussen Zaanstad en IJmond, is sprake van een leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem. Door Krommenie en Assendelft loopt de N203, een provinciale weg met doorgaand verkeer tussen de A8 en de A9 en verkeer van en naar deze kernen. Het vele verkeer leidt tot luchtverontreiniging, geluidsbelasting en zorgt voor hinder door files én sluipverkeer in de regio. Gezien de bevolkings- en economische groei in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten, is de verwachting dat deze problemen zonder ingrijpen alleen maar toenemen.

Provincie Noord-Holland wil met de realisatie van een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en A9 de leefbaarheid in en bereikbaarheid van het gebied verbeteren. De nieuwe weg doorkruist de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. De vraag is of het mogelijk een weg in te passen in werelderfgoed?

Ons consortium van Antea Group, KuiperCompagnons en BoschSlabbers landschapsarchitecten, in samenwerking met Ton Venhoeven en Marinus Kooiman, heeft als antwoord op deze vraag het Landschapsplan Stelling van Amsterdam – Verbinding A8-A9 opgesteld. Daaruit blijkt dat deze twee vraagstukken op een positieve wijze met elkaar verenigd kunnen worden.

Het landschapsplan resulteert in een integraal pakket van veertig concrete maatregelen. Dit pakket is een samenhangend geheel en essentieel voor het herstellen en versterken van het werelderfgoed. De maatregelen zorgen voor:

  1. het herstellen en versterken van de Outstanding Universal Value (OUV) van het werelderfgoed. Substantiële onderdelen in het gebied zijn momenteel aangetast. Prioriteiten zijn de hoofdweerstandslijn, inundatiegebieden, schootsvelden en het watermanagementsysteem van deze 19e-eeuwse verdedigingslinie. De Verbinding A8-A9 is het vliegwiel om de kwaliteit van de Stelling en het landschap in het gebied te verbeteren;
  2. de weg is met respect voor de Stelling en het Bijzonder Provinciaal Landschap ingepast. Het wegontwerp is in samenwerking met Rijkswaterstaat gemaakt. De volledig verdiepte ligging maakt de weg onzichtbaar in de eeuwenoude open polders;
  3. een positief effect op de huidige overlast voor de kernen van Krommenie plus Assendelft én de omliggende woonwijken.

Het ministerie van OCW, verantwoordelijk voor al het werelderfgoed in Nederland, en een onafhankelijk kwaliteitsteam van onder andere erfgoed- en landschapsexperts, hebben een positief advies afgegeven over dit landschapsplan. Dit is een compliment voor bijna drie jaar onderzoek en ontwerp in samenwerking met opdrachtgever.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 31 januari 2022 ingestemd  met het Landschapsplan Stelling van Amsterdam – Verbinding A8-A9.

Meer weten over dit project?

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9
Landschapsplan met bijbehorende maatregelen

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9
Ligging plangebied

BoschSlabbers landschapsarchitecten A8/A9

Verschijningsvormen hoofdweerstandslijn

Overzicht overkluizingen en typen landschap en principeprofiel verdiepte ligging


Onderdoorgang Dorpsstraat en aansluiting A8 (voor en na)


Hoofdweerstandslijn – brede overkluizing (voor en na)


Communicatieweg en verzorgingsplaats Twaalfmaat (voor en na)


Communicatieweg en Kil (voor en na)


Aansluiting Verbinding A8-A9 – verdiepte ligging (voor en na)


Communicatieweg en Kil (voor en na)


Zicht vanaf het Fort Veldhuis richting de verdiepte aansluiting bij Heemskerk (voor en na)