Nieuws - 12 apr 2022

Participatie landschapsvisie Beerze beekdal

Vanuit de Gemeente Oirschot heeft BoschSlabbers de opdracht gekregen voor het uitwerken van een schetsontwerp voor de landschapsvisie van het Beerze beekdal tussen het Wilhelminakanaal en de Kampina. Dit schetsontwerp wordt participatief opgesteld samen met de bewoners van de omgeving en andere partijen als Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, ARK, Rijkswaterstaat en Brabants Landschap. Na een eerste participatieavond, heeft op donderdag 7 april een tweede participatieavond plaatsgevonden. Het doel van de avond was om bewoners en grondeigenaren te informeren, maar vooral om te horen wat voor deze groep van belang is. Na de presentatie van BoschSlabbers werd iedereen in groepen opgesplitst waarin de deelnemers hun wensen, maar ook zorgen op tafel konden leggen. Vanuit elke groep werd een terugkoppeling gedaan van de discussies en werd de avond afgesloten met een gezellige borrel.

Als vervolg op deze avond zal BoschSlabbers met de geleverde input een eerste schetsontwerp uitwerken voor de landschapsvisie van het Beerze beekdal.


Participatie avond Beerze beekdal 7 april 2022 (Foto Oirschot/Eelerwoude)

Nieuws - 12 apr 2022

Participatie landschapsvisie Beerze beekdal

Vanuit de Gemeente Oirschot heeft BoschSlabbers de opdracht gekregen voor het uitwerken van een schetsontwerp voor de landschapsvisie van het Beerze beekdal tussen het Wilhelminakanaal en de Kampina. Dit schetsontwerp wordt participatief opgesteld samen met de bewoners van de omgeving en andere partijen als Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, ARK, Rijkswaterstaat en Brabants Landschap. Na een eerste participatieavond, heeft op donderdag 7 april een tweede participatieavond plaatsgevonden. Het doel van de avond was om bewoners en grondeigenaren te informeren, maar vooral om te horen wat voor deze groep van belang is. Na de presentatie van BoschSlabbers werd iedereen in groepen opgesplitst waarin de deelnemers hun wensen, maar ook zorgen op tafel konden leggen. Vanuit elke groep werd een terugkoppeling gedaan van de discussies en werd de avond afgesloten met een gezellige borrel.

Als vervolg op deze avond zal BoschSlabbers met de geleverde input een eerste schetsontwerp uitwerken voor de landschapsvisie van het Beerze beekdal.


Participatie avond Beerze beekdal 7 april 2022 (Foto Oirschot/Eelerwoude)