Nieuws - 13 jul 2020

Nummer 1 bij voorlopige gunning dijkversterking Sterke Lekdijk

De combinatie Lek-ensemble (Heijmans/GMB/de Vries & van de Wiel) is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen als één van de drie innovatiepartners voor de Sterke Lekdijk. BoschSlabbers vervult binnen Lek-ensemble de rol van landschapsarchitect.

De Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland en beschermt een groot deel van Midden- en West Nederland. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het waterschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Lek-ensemble gaat de komende jaren samen met HDSR aan de slag met het uitwerken van een innovatief dijkontwerp voor het dijktraject Amerongen-Wijk bij Duurstede. Wanneer dit ontwerp succesvol wordt afgerond mag Lek-ensemble het werk ook uitvoeren. Ook mag ze dan aan de slag met de planuitwerking van  een tweede deeltraject binnen het project Sterke Lekdijk.

Zie voor meer informatie ook dit artikel op de website van HDSR.

Sterke Lekdijk_BoschSlabberslandschapsarchitectenSterke Lekdijk_BoschSlabberslandschapsarchitecten

Nieuws - 13 jul 2020

Nummer 1 bij voorlopige gunning dijkversterking Sterke Lekdijk

De combinatie Lek-ensemble (Heijmans/GMB/de Vries & van de Wiel) is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen als één van de drie innovatiepartners voor de Sterke Lekdijk. BoschSlabbers vervult binnen Lek-ensemble de rol van landschapsarchitect.

De Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland en beschermt een groot deel van Midden- en West Nederland. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het waterschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Lek-ensemble gaat de komende jaren samen met HDSR aan de slag met het uitwerken van een innovatief dijkontwerp voor het dijktraject Amerongen-Wijk bij Duurstede. Wanneer dit ontwerp succesvol wordt afgerond mag Lek-ensemble het werk ook uitvoeren. Ook mag ze dan aan de slag met de planuitwerking van  een tweede deeltraject binnen het project Sterke Lekdijk.

Zie voor meer informatie ook dit artikel op de website van HDSR.

Sterke Lekdijk_BoschSlabberslandschapsarchitectenSterke Lekdijk_BoschSlabberslandschapsarchitecten