Nieuws - 14 jul 2020

Wijkpark De Horst is genomineerd voor de eerste Haagse Openbare ruimte Prijs

Als eerste stad in Nederland heeft Den Haag een prijs voor de beste heringerichte openbare ruimte. Platform STAD onderstreept met de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) het bewust omgaan met en inrichten van de openbare ruimte. Uit 29 inzendingen is Wijkpark De Horst genomineerd voor deze prijs.

In Mariahoeve waren bewoners er klaar mee en klaar voor verandering. Er was in het park al langere tijd sprake van verloedering, verrommeling en achterstallig onderhoud. Het was geen fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud, maar eerder een onveilige plek. Slechte verlichting, achterstallig onderhoud, geen verblijfsfuncties, verruiging van heestergroepen en oeverbeplanting met een groot aanbod van verhardingsmateriaal en meubilair. Het was tijd voor een andere aanpak met een actieve rol voor henzelf. Bewoners startten een bewonersinitiatief voor een leefbaar en bruikbaar park voor iedereen.

Gemeente Den Haag had besloten een uitgebreid participatietraject op te zetten waarbij de bewoners de pen vasthouden. Een werkgroep van omwonenden, betrokkenen als Samentuin Mariahof en gemeente Den Haag, hebben intensief gewerkt aan het maken van verschillende modellen ter verbetering van vindbaarheid, gebruik en aangenaam verblijf, beheersbaarheid en aanvulling in programmering. Middels een VR-model (en bril) zijn de modellen aan honderden omwonenden voorgelegd die hier op mochten stemmen.

BoschSlabbers heeft van het gekozen model een volwaardig ontwerp ontwikkeld. Onze rol in het proces was het waarborgen van een samenhangend en duurzaam park wat voldoet aan de wensen van de bewoners en toetsbaar is voor de partijen binnen de gemeenten. Het ontwerp van de openbare ruimte is aantrekkelijk en goed functionerend. De entrees zijn weer zichtbaar gemaakt, waardoor het park een herkenbare plek wordt in de buurt en het ook vindbaar is als park voor niet-buurtbewoners. Er is goed nagedacht over ecologie, sociale samenhang, gezondheid, vergroening en het beheersbaar houden van het park voor de beheerder, zowel qua onderhoud als qua kosten, nu en in de toekomst.

Kijk hier meer informatie over de nominatie voor de HOP.

Foto credit: Christian van der Kooy
Video credit: Merel Pit (Azine) en Riske de Vries

 

 

Nieuws - 14 jul 2020

Wijkpark De Horst is genomineerd voor de eerste Haagse Openbare ruimte Prijs

Als eerste stad in Nederland heeft Den Haag een prijs voor de beste heringerichte openbare ruimte. Platform STAD onderstreept met de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) het bewust omgaan met en inrichten van de openbare ruimte. Uit 29 inzendingen is Wijkpark De Horst genomineerd voor deze prijs.

In Mariahoeve waren bewoners er klaar mee en klaar voor verandering. Er was in het park al langere tijd sprake van verloedering, verrommeling en achterstallig onderhoud. Het was geen fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud, maar eerder een onveilige plek. Slechte verlichting, achterstallig onderhoud, geen verblijfsfuncties, verruiging van heestergroepen en oeverbeplanting met een groot aanbod van verhardingsmateriaal en meubilair. Het was tijd voor een andere aanpak met een actieve rol voor henzelf. Bewoners startten een bewonersinitiatief voor een leefbaar en bruikbaar park voor iedereen.

Gemeente Den Haag had besloten een uitgebreid participatietraject op te zetten waarbij de bewoners de pen vasthouden. Een werkgroep van omwonenden, betrokkenen als Samentuin Mariahof en gemeente Den Haag, hebben intensief gewerkt aan het maken van verschillende modellen ter verbetering van vindbaarheid, gebruik en aangenaam verblijf, beheersbaarheid en aanvulling in programmering. Middels een VR-model (en bril) zijn de modellen aan honderden omwonenden voorgelegd die hier op mochten stemmen.

BoschSlabbers heeft van het gekozen model een volwaardig ontwerp ontwikkeld. Onze rol in het proces was het waarborgen van een samenhangend en duurzaam park wat voldoet aan de wensen van de bewoners en toetsbaar is voor de partijen binnen de gemeenten. Het ontwerp van de openbare ruimte is aantrekkelijk en goed functionerend. De entrees zijn weer zichtbaar gemaakt, waardoor het park een herkenbare plek wordt in de buurt en het ook vindbaar is als park voor niet-buurtbewoners. Er is goed nagedacht over ecologie, sociale samenhang, gezondheid, vergroening en het beheersbaar houden van het park voor de beheerder, zowel qua onderhoud als qua kosten, nu en in de toekomst.

Kijk hier meer informatie over de nominatie voor de HOP.

Foto credit: Christian van der Kooy
Video credit: Merel Pit (Azine) en Riske de Vries