Nieuws - 25 mei 2020

Park Rusthoff, 20 jaar later…..

Park Rusthoff is aangelegd als particulier wandelpark achter villa Rusthoff, die direct aan de Heereweg te Sassenheim lag. De oorspronkelijke ontwerper van dit park is onbekend. Er wordt gezegd dat het is ontworpen door de Haarlemse tuinarchitect Zocher. Dat zou kunnen, zeker is dat het een bekwaam ontwerper moet zijn geweest, die goed bekend was met de ontwerpprincipes van de Engelse landschapsstijl en die een fijn oog had voor maat en maatverhoudingen en de vloeiende lijnen trefzeker wist uit te zetten.

Na de sloop van de villa, omstreeks 1917, kwam het park plots letterlijk aan de Heereweg te liggen. De gemeente heeft daarop het park verworven en als openbaar wandelgebied opengesteld. In de jaren nadien is het park verwaarloosd en zijn wonderlijke verminkingen aan het oorspronkelijk ontwerp toegebracht, waardoor het park geleidelijk aan sterk aan attractiviteit inboette.

Al sinds 1999 is BoschSlabbers landschapsarchitecten intensief bij de revitalisering van Park Rusthoff betrokken. Het park kampte toen met zwaar achterstallig onderhoud. Het was tot een unheimische plek verworden waar de gemiddelde Sassenheimer niet graag kwam. Er werd zelfs zo weinig waarde aan het park toegekend dat serieus werd overwogen het park te bebouwen.

Rond de millenniumwisseling heeft BoschSlabbers eerst het masterplan opgesteld, dat in de periode 2000-2002 nagenoeg volledig is uitgevoerd. Hierin hebben wij het park vergaand teruggebracht naar de kenmerken van de Engelse landschapsstijl. Later, omstreeks 2012, hebben wij een beheerplan opgesteld, waarin ook een aantal ontwerpaanpassingen is voorgesteld, waarvan wederom de meeste zijn gerealiseerd.

We zien het park ieder jaar mooier worden. Dat is mede te danken aan een goed beheer, naast het feit dat veel van de in 2002 aangebrachte beplantingen inmiddels tot wasdom zijn gekomen. Ook is het mooi om te zien hoe de inwoners van Sassenheim park Rusthoff in hun harten hebben gesloten. Het park wordt intensief gebruikt en breed gewaardeerd. Er zijn weinig dorpen of steden die in het hart van hun centrumgebied over de rijkdom van een dergelijk park kunnen beschikken. Het park is de trots en de visitekaart van Sassenheim en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het wonen en werken in Sassenheim. Park Rusthoff vertegenwoordigt daarmee niet alleen een grote gebruikswaarde en een sterke groenkwaliteit, het is ook van een niet te onderschatten economische waarde. Regelmatig keert de vraag terug ‘wat een dergelijk park Sassenheim wel niet kost’. De vraag wat een dergelijk park Sassenheim oplevert wordt daarentegen zelden gesteld. Waarschijnlijk is dat een veelvoud van de kosten.

Afgelopen maand is BoschSlabbers gevraagd de hoofdentree van het park verder uit te werken. Dat doen we graag, opnieuw een kans om waarde aan het park en aan het centrum van Sassenheim toe te voegen!

Park Rusthoff

Park Rusthoff

Park Rusthoff

Nieuws - 25 mei 2020

Park Rusthoff, 20 jaar later…..

Park Rusthoff is aangelegd als particulier wandelpark achter villa Rusthoff, die direct aan de Heereweg te Sassenheim lag. De oorspronkelijke ontwerper van dit park is onbekend. Er wordt gezegd dat het is ontworpen door de Haarlemse tuinarchitect Zocher. Dat zou kunnen, zeker is dat het een bekwaam ontwerper moet zijn geweest, die goed bekend was met de ontwerpprincipes van de Engelse landschapsstijl en die een fijn oog had voor maat en maatverhoudingen en de vloeiende lijnen trefzeker wist uit te zetten.

Na de sloop van de villa, omstreeks 1917, kwam het park plots letterlijk aan de Heereweg te liggen. De gemeente heeft daarop het park verworven en als openbaar wandelgebied opengesteld. In de jaren nadien is het park verwaarloosd en zijn wonderlijke verminkingen aan het oorspronkelijk ontwerp toegebracht, waardoor het park geleidelijk aan sterk aan attractiviteit inboette.

Al sinds 1999 is BoschSlabbers landschapsarchitecten intensief bij de revitalisering van Park Rusthoff betrokken. Het park kampte toen met zwaar achterstallig onderhoud. Het was tot een unheimische plek verworden waar de gemiddelde Sassenheimer niet graag kwam. Er werd zelfs zo weinig waarde aan het park toegekend dat serieus werd overwogen het park te bebouwen.

Rond de millenniumwisseling heeft BoschSlabbers eerst het masterplan opgesteld, dat in de periode 2000-2002 nagenoeg volledig is uitgevoerd. Hierin hebben wij het park vergaand teruggebracht naar de kenmerken van de Engelse landschapsstijl. Later, omstreeks 2012, hebben wij een beheerplan opgesteld, waarin ook een aantal ontwerpaanpassingen is voorgesteld, waarvan wederom de meeste zijn gerealiseerd.

We zien het park ieder jaar mooier worden. Dat is mede te danken aan een goed beheer, naast het feit dat veel van de in 2002 aangebrachte beplantingen inmiddels tot wasdom zijn gekomen. Ook is het mooi om te zien hoe de inwoners van Sassenheim park Rusthoff in hun harten hebben gesloten. Het park wordt intensief gebruikt en breed gewaardeerd. Er zijn weinig dorpen of steden die in het hart van hun centrumgebied over de rijkdom van een dergelijk park kunnen beschikken. Het park is de trots en de visitekaart van Sassenheim en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het wonen en werken in Sassenheim. Park Rusthoff vertegenwoordigt daarmee niet alleen een grote gebruikswaarde en een sterke groenkwaliteit, het is ook van een niet te onderschatten economische waarde. Regelmatig keert de vraag terug ‘wat een dergelijk park Sassenheim wel niet kost’. De vraag wat een dergelijk park Sassenheim oplevert wordt daarentegen zelden gesteld. Waarschijnlijk is dat een veelvoud van de kosten.

Afgelopen maand is BoschSlabbers gevraagd de hoofdentree van het park verder uit te werken. Dat doen we graag, opnieuw een kans om waarde aan het park en aan het centrum van Sassenheim toe te voegen!

Park Rusthoff

Park Rusthoff

Park Rusthoff