Nieuws - 21 apr 2016

Tools klimaatbestendig inrichten stedelijk gebied

De Climate Adaptation App: de tool voor het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied.

Op H2O-Online is een artikel gepubliceerd over de Climate Adaptation App. Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long list van mogelijke maatregelen op te stellen. Vervolgens kan met de Adaptation Support Tool worden geschetst waar welke maatregelen getroffen kunnen worden en wordt direct berekend hoe doelmatig ze naar verwachting zullen zijn (rekenen en tekenen). Water- en klimaatopgaven worden op (kosten)effectieve wijze ingevuld en de toegevoegde waarde van ingrepen voor de leefbaarheid gemaximaliseerd. Deze werkwijze en tools zijn met succes toegepast in diverse ontwerpworkshops.

BoschSlabbers heeft de app ontwikkeld samen met Delatares, TU Delft en Alterra Wageningen UR. Lees hier meer over dit project.

Kijk hier voor het hele artikel Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied.

Nieuws - 21 apr 2016

Tools klimaatbestendig inrichten stedelijk gebied

De Climate Adaptation App: de tool voor het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied.

Op H2O-Online is een artikel gepubliceerd over de Climate Adaptation App. Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long list van mogelijke maatregelen op te stellen. Vervolgens kan met de Adaptation Support Tool worden geschetst waar welke maatregelen getroffen kunnen worden en wordt direct berekend hoe doelmatig ze naar verwachting zullen zijn (rekenen en tekenen). Water- en klimaatopgaven worden op (kosten)effectieve wijze ingevuld en de toegevoegde waarde van ingrepen voor de leefbaarheid gemaximaliseerd. Deze werkwijze en tools zijn met succes toegepast in diverse ontwerpworkshops.

BoschSlabbers heeft de app ontwikkeld samen met Delatares, TU Delft en Alterra Wageningen UR. Lees hier meer over dit project.

Kijk hier voor het hele artikel Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied.