Klimaatadaptatie; een wereldwijde uitdaging

Klimaatadaptatie & Klimaatapp

Klimaatadaptatie & Climate App

Klimaatadaptatie & Climate App

Klimaatadaptatie & Climate App

Klimaatadaptatie & Climate App

de kern

Klimaatadaptatie: een wereldwijde uitdaging

Ons klimaat verandert, het wordt in Nederland gemiddeld warmer en de neerslagverdeling verandert. Mogelijke gevolgen hiervan zijn meer frequent wateroverlast, perioden van droogte en opwarming van de steden. De opwarming leidt tot meer mogelijkheden voor buitenrecreatie, maar kan negatieve effecten hebben op ons welbevinden (verminderde concentratie, afnemende arbeidsproductiviteit) en op de milieucondities (versterkte concentratie fijnstof). De inrichting van onze steden moet hierop anticiperen zodat:

  • klimaatverandering wordt tegengegaan (klimaatmitigatie);
  • negatieve effecten van de klimaatverandering worden tegengegaan (klimaatadaptatie – het bieden van voldoende ruimte voor waterberging en verkoeling);
  • de stedeling meer kan profiteren van de voordelen die de klimaatverandering biedt.

Echter, methodes en handvatten hoe een dergelijke stad ingericht moet worden stonden recent nog in kinderschoenen. Stedenbouwkundigen, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering.

Test atelier interactie
Innovatie

De Climate App

Daarom is de Climate App als tool ontwikkeld door een consortium van BoschSlabbers Landschapsarchitecten, Grontmij, Witteveen+Bos, Deltares en het KNMI. De Climate App biedt informatie en inspiratie die relevant is voor een nieuwbouw, herstructurering of renovatie project. Op basis van eenvoudige criteria als schaal, landgebruik en type project selecteert en rangschikt de Climate App de mogelijke maatregelen. Hiermee krijgt de gebruiker snel inzicht in de meest relevante maatregelen. De Climate App geeft met een paar klikken toegang tot de mogelijke maatregelen en kan waar ook ter wereld worden toegepast.

Ga naar climateapp.nl en beleef het zelf.

Climateapp op telefoon in de praktijk

“Hoe maken we steden bestand tegen overstromingen, heviger neerslag, droogte en hitte? De Climate App, een nieuwe gratis tool, maakt de maatregelen hiervoor nu heel gemakkelijk en snel toegankelijk.”

– Clim Sorée, ontwerper BoschSlabbers

Interessant Inzicht

Wereldwijd in gebruik

Testers hebben ervaren dat het klimaatrobuust maken van de stedelijke leefomgeving het beste gedaan kan worden door samen -aan de hand van schetsen en met de Climate App als inspiratietool- naar oplossingen te onderzoeken.

De tool ondersteunt het proces van combineren van maatregelen op het niveau van een stad, wijk, straat of gebouw. Uit toepassing in de pilotsteden Rotterdam, Delft, Ho Chi Minh City, Kopenhagen en New Orleans blijkt dat de Climate App snel werd begrepen en ingezet en daarom bijzonder geschikt is om in workshops en trainingen te gebruiken door stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties.

wat eraan vooraf ging

Een bekend onderwerp

BoschSlabbers heeft ervaring met klimaatadaptatie. Het ministerie van VROM heeft bureau BoschSlabbers eerder in de arm genomen om middels ontwerpend onderzoek inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke mogelijkheden voor klimaatadaptatie in de stad. Het uitgevoerde ontwerpend onderzoek draagt voorbeelden aan, inspireert en een biedt een handvat voor gemeenten, provincies en waterschappen.

In dit proces zijn een drietal stappen doorlopen: een literatuurstudie naar de effecten van de klimaatverandering en ‘best practices’. De studie heeft geleid tot de ontwikkeling van twee instrumenten; een ‘diagnostische’ klimaatkaart en een oplossingsgerichte toolbox. In twee ateliers zijn testlocaties, bedrijventerrein Koningsplein te Arnhem en Transvaal te Den Haag, ontwerpend onderzocht. Hierbij is door de schalen heen gewerkt en zijn de instrumenten klimaatkaart en toolbox getoetst. Voorlopers van de Climateapp.

In een derde atelier zijn de bevindingen gepresenteerd en de resultaten uit literatuurstudie, ‘proeftuinen’, zijn in een eindrapport gedocumenteerd.

Praktijk atelier
Foto parasol hoed warmte

project data

Titel: Klimaatadaptatie & Klimaatapp

Locatie: Transvaal te Den Haag; bedrijventerrein Koningsplein te Arnhem

Opdrachtgever: Ministerie van VROM; Stichting Klimaat voor Ruimte, Provincie Utrecht en Stichting Climate Adaptation Services.

Samenwerking: Deltares, Sweco, KNMI, Witteveen+Bos, Climate changes spatial planning

Looptijd: vanaf 2010

Type: ontwerpend onderzoek, testcasus, publicatie, applicatie

Prijs/publicatie: Climateapp.nl

Beeldcredits: BoschSlabbers, Deltares

Projectcode: HO 12-16