Glimp van een linnen stad

Historisch kamp Oirschot

Beleving historisch legerkamp Oirschot

Beleving historisch legerkamp Oirschot

Beleving historisch legerkamp Oirschot

Beleving historisch legerkamp Oirschot

De kern

Glimps van een linnen stad

Midden in de bossen nabij Oirschot ligt bedolven onder het zand een heus legerkamp verborgen. Van 1813 tot 1815 bivakkeerden meer dan 10.000 man in tenten op de hei in het legerkamp bij Oirschot, om te voorkomen dat de vlaamse gewesten zich zouden afsplitsen van de Nederlanden. Ruim 200 jaar later is deze linnen stad totaal verborgen, maar met kleinschalige ingrepen wordt ze weer beleefbaar…

Wit opgetrokken linnen maakte de stad…

Witte stammen maken de linnen stad beleefbaar.

Op één locatie in het bos worden langs een fietsroute…

… over een diameter van 100 meter…

…alle stammen gewit…

…maar slechts aan de binnenzijde, gericht op één middelpunt…

…waardoor vanaf dit standpunt een compleet beeld ontstaat…

…en 360 graden rondom een witte ruimte wordt geschapen…

…beleefbaar vanaf één punt, en daarbuiten onzichtbaar.

We zochten binnen het padennetwerk naar het ideale bosperceel, gelegen buiten beschermd erfgoed, en verlegden hiertoe de fietsroute.

Binnen een bosperceel met de juiste combinatie van stamdichtheid en gebrek aan onderbegroeiiing…

…witten we alle stammen tussen 0,5 en 2,5 meter…

…en creëren we een open middelpunt door het verwijderen van enkele bomen.

De route zal op een zandbed liggen…

…en van het gekapte hout maken we zitelementen.

De verf is op basis van witkalk en onschadelijk voor het milieu (het helpt zelfs verzuring tegen te gaan).

Zo bieden we een glimp van de linnen stad; een beleefbaar historisch legerkamp

Scroll to continue

project data

Titel: beleving historisch legerkamp Oirschot

Locatie: Oirschotse heide, NL

Omvang: 1,5 ha

Opdrachtgever: Kunstloc Brabant i.s.m. Gemeente Oirschot en Defensie

Looptijd: 2021

Type: Schetsontwerp

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: BS21-024