Grandeur gemixt met gemoedelijkheid

Lebuinuspleinen Deventer

Lebuinuspleinen Deventer

Lebuinuspleinen Deventer

Lebuinuspleinen Deventer

Lebuinuspleinen Deventer

De kern

Grootse aanpak van de culturele pleinen

De stad Deventer ontwikkelt op voortvarende en passende wijze diverse culturele instellingen in haar binnenstad, en denkt na over de bijbehorende transformatie van de buitenruimtes. BoschSlabbers is gevraagd om het proces verder te brengen tot een gedragen schetsontwerp voor de ‘Lebuïnuspleinen’, te beginnen met het Grote Kerkhof.
Afgaande op het applaus na de drukbezochte presentatie in maart 2020 in het stadshuis konden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij het Grote Kerkhof zich goed vinden in het voorlopige nieuwe ontwerp. Een waterspeelplek, meer bomen en een bestrating en inrichting die maken dat de Lebuinuskerk en andere historische bebouwing beter uitkomen. Volgens die uitgangspunten is het Grote Kerkhof heringericht.

de aanpak

Kussende pleinen

Op de plek waar de Hanzestad Deventer ontstaan is, staat de overweldigend grote Lebuinuskerk. Het bijbehorende voormalige kerkhof en de omliggende pleinen missen echter deze grandeur. Afzonderlijk van elkaar ingericht, rommelig en bovendien is er decennia niets aan gedaan. Het gedateerde en hobbelige asfalt op de Stromarkt zou niet misstaan in het Oostblok van weleer. De Nieuwe Markt is een ratjetoe, fantasieloos volgeplempt met parkeervakken. Het Grote Kerkhof ligt er ruim een jaar na het verdwijnen van de auto’s kaal en weinig uitnodigend bij.

Gestart werd met een herinrichtingsplan voor het Grote Kerkhof. Maar al gauw zochten we de samenhang met de andere pleinen. Dit gevoel van samenhang brengen we met een gelijke uitstraling en gedachte terug. Dat doet ook recht aan de importantie van dit deel van de binnenstad, met het bestuur en steeds meer culturele voorzieningen. Het is begrijpelijk dat de pleinen er nu minder bij liggen. Er is en wordt volop gebouwd in dit gebied, pas daarna ga je met de omgeving aan de slag. We bezochten tientallen keren de binnenstad. Liepen rond, lieten ons inspireren door rond het bestuderen van oude prenten en organiseerden ideeënsessies met aanwonenden en ondernemers.

“Ik ben erg positief. Zowel over het proces als over dit eerste schetsontwerp. De verbinding tussen de pleinen is sterk. (…) De rijbaan voor auto’s wordt iets verlegd, komt wat meer van de bebouwing af te liggen en er komt een aantal bomen bij. Daarmee ontstaat een iets intiemer, kleiner plein, dat meer uitnodigt om te verblijven en om ook kleinere evenementen te houden. Ik vind de waterspeelplek als element aardig gevonden en goed passen. Het is gewoon goed gedaan.”

– Nieck Eppink, binnenstadsbewoner en eigenaar dansschool Eppink, in het De Stentor, 5 maart 2020.

de uitwerking

Middeleeuwse uitstraling

Bestrating met bak- en natuursteen gaan de middeleeuwse uitstraling versterken. Pleinen sluiten daarmee ook beter op de historische panden rondom. Stoepjes voor oude panden worden hersteld. Boompartijen om de pleinen geven accent en bieden beschutting tegen de zon. De terrassen op het Grote Kerkhof komen beter op de zon te liggen, en minder dicht op de auto’s die rond het plein kunnen blijven rijden. Een fonteinvloer bij de Lebuinuskerk – die doet denken aan de Bedriegertjes – biedt voor kinderen watervertier. De combinatie van grandeur en gemoedelijkheid, dat is de combinatie die we willen en nu ontbreekt.

De schetsen zijn gemaakt na overlegbijeenkomsten met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Mensen konden zowel schriftelijk als digitaal reacties geven.

“Ik denk dat iedereen zijn inbreng heeft kunnen geven en daarmee draagvlak is gecreëerd.”

– Wethouder Carlo Verhaar, in het Algemeen Dagblad

project data

Titel: herinrichting Lebuinuspleinen Deventer

Locatie: Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt, Botermarkt en aan grenzende straten, Deventer, NL

Omvang: 1,5 ha

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Samenwerking: STIPO, StudioDL, Rots maatwerk, Herman Evers & Bram de Borst

Looptijd: 2019-2021

Type: Inrichtingsontwerp SO VO DO, uitvoeringsbegeleiding

Beeldcredits: BoschSlabbers, Jeroen Musch, Milartmedia, Bart Ros

Projectcode: BS19-136