Nieuws - 28 jan 2021

De 5e straaDkrant is uit: onder de straaD


De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Om onze steden leefbaar en aan­trekkelijk te houden moeten we slim­mer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerich­te ondergrond waarbij het natuurlijk systeem wordt gerespecteerd. Als we dit in een complexe stad kunnen oplossen, dan kunnen we het overal in Nederland oplossen.

De uitdaging van de ondergrond
Het is vooral vol in de bovenste drie meter van de ondergrond in de pu­blieke ruimte. Daaronder en daar­buiten is het vrijwel leeg. Terwijl 60% van de ruimte in de stad privaat bezit is, geven we allerlei functies en voorzieningen een plek in de overige 40% publieke ruimte. Gezien de vraag naar extra ruimte voor vervanging en toekomstige ontwikkeling wordt het daar alleen maar drukker. We gaan op zoek naar een ruimer jasje.

Weet hoe de ondergrond in elkaar zit
De ondergrond bepaalt wat boven­gronds mogelijk is. Geofysische processen in de aarde hebben invloed op de inrichting van die ene straat. Grondwaterstanden bepalen bijvoorbeeld in hoeverre water geïnfiltreerd kan worden. En de zettingsgevoeligheid van de straat is gerelateerd aan de opbouw van de bodem. We ontrafelen het geheim van de ondergrond.

Opgaven van nu
Elke laag in de ondergrond kent zijn eigen dynamiek. Met name in de ondiepe onder­grond staan grote vervangingsop­gaven voor de boeg. Objecten en structuren op en in de ondergrond hebben een eigen levensduur, onderhoudstermijn en eigenaar. Door de vervangings­termijnen op een rij te zetten zie je wanneer zich kansen voordoen om ingrepen in de ondergrond te combineren.

Opgaven van morgen
Onze steden veranderen. Nieuwe, ingrijpende opgaven komen op ons af. De openbare ruimte gaat hier­voor op de schop. Zes grote ruimtelijke opgaven hebben directe gevolgen voor de ondergrond. De nieuwe opgaven lijken vooral ruimte te vragen in de bovenste drie meter van de ondergrond. Als we alles blijven doen zoals we gewend zijn, dan gaat het allemaal niet passen in de straat….

Zet de eerste stap
Van omarmen, opschonen en ontwarren via opplus­sen en oprekken naar ontwerpen. In zes stappen die een samenhangend proces vormen, komen we tot op­lossingen voor een toekomstbestendige ondergrond.

Zo kan het!
We vinden ruimte door het private gebied in te zetten óf meer de diepte in te gaan. Zo kunnen we het natuurlijk systeem respecteren, integreren en goed laten functio­neren, toekomstige opgaven een plek geven én een fijne leefomge­ving op straatniveau scheppen.

Open hier onze vijfde straaDkrant en lees de wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond. Lees hier meer over dit project.

straaD

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij samen met Buro Bergh partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk – naar kunnen – kennis, tijd en/of geld in om deze vijf uitgaves mogelijk te maken.

 

Nieuws - 28 jan 2021

De 5e straaDkrant is uit: onder de straaD


De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Om onze steden leefbaar en aan­trekkelijk te houden moeten we slim­mer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerich­te ondergrond waarbij het natuurlijk systeem wordt gerespecteerd. Als we dit in een complexe stad kunnen oplossen, dan kunnen we het overal in Nederland oplossen.

De uitdaging van de ondergrond
Het is vooral vol in de bovenste drie meter van de ondergrond in de pu­blieke ruimte. Daaronder en daar­buiten is het vrijwel leeg. Terwijl 60% van de ruimte in de stad privaat bezit is, geven we allerlei functies en voorzieningen een plek in de overige 40% publieke ruimte. Gezien de vraag naar extra ruimte voor vervanging en toekomstige ontwikkeling wordt het daar alleen maar drukker. We gaan op zoek naar een ruimer jasje.

Weet hoe de ondergrond in elkaar zit
De ondergrond bepaalt wat boven­gronds mogelijk is. Geofysische processen in de aarde hebben invloed op de inrichting van die ene straat. Grondwaterstanden bepalen bijvoorbeeld in hoeverre water geïnfiltreerd kan worden. En de zettingsgevoeligheid van de straat is gerelateerd aan de opbouw van de bodem. We ontrafelen het geheim van de ondergrond.

Opgaven van nu
Elke laag in de ondergrond kent zijn eigen dynamiek. Met name in de ondiepe onder­grond staan grote vervangingsop­gaven voor de boeg. Objecten en structuren op en in de ondergrond hebben een eigen levensduur, onderhoudstermijn en eigenaar. Door de vervangings­termijnen op een rij te zetten zie je wanneer zich kansen voordoen om ingrepen in de ondergrond te combineren.

Opgaven van morgen
Onze steden veranderen. Nieuwe, ingrijpende opgaven komen op ons af. De openbare ruimte gaat hier­voor op de schop. Zes grote ruimtelijke opgaven hebben directe gevolgen voor de ondergrond. De nieuwe opgaven lijken vooral ruimte te vragen in de bovenste drie meter van de ondergrond. Als we alles blijven doen zoals we gewend zijn, dan gaat het allemaal niet passen in de straat….

Zet de eerste stap
Van omarmen, opschonen en ontwarren via opplus­sen en oprekken naar ontwerpen. In zes stappen die een samenhangend proces vormen, komen we tot op­lossingen voor een toekomstbestendige ondergrond.

Zo kan het!
We vinden ruimte door het private gebied in te zetten óf meer de diepte in te gaan. Zo kunnen we het natuurlijk systeem respecteren, integreren en goed laten functio­neren, toekomstige opgaven een plek geven én een fijne leefomge­ving op straatniveau scheppen.

Open hier onze vijfde straaDkrant en lees de wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond. Lees hier meer over dit project.

straaD

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij samen met Buro Bergh partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk – naar kunnen – kennis, tijd en/of geld in om deze vijf uitgaves mogelijk te maken.