Nieuws - 02 feb 2021

Kwaliteitskader voor de stoerste dijk van het IJsselmeer!

Als de Noordwesterstormen op het IJsselmeer op één dijk het hardst beuken, dan is het wel de Flevolandse IJsselmeerdijk. Deze dijk aan de zuidwestzijde vangt de klappen op van de volle over lengte van het IJsselmeer opgebouwde golven. Ze is daarmee de stevigste, meest robuust vormgegeven dijk rond dit meer, de Afsluitdijk buiten beschouwing gelaten. Een dijk met haar eigen noeste schoonheid, en beter dan haar eigen dijkbeheerder kunnen we het niet zeggen:

‘Dit is de mooiste dijk die we hebben, het robuuste karakter, de aangelegde kunstmatige look. Eén hoogte, één lijn, perfect.’

– Jan Boezeman, dijkbeheerder ZZL

Robuust, maar over een aantal jaar nog robuuster, want er ligt een dijkversterking in de planning. Het afgelopen half jaar werkten we in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland aan het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) voor de Versterking IJsselmeerdijk. In samenwerking met waterschap, Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat is een kader opgesteld om te zorgen dat de nieuwe dijk minimaal van gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit is als de huidige dijk. Zodanig, dat ze haar stoere karakter behoudt. En aangezien we er het liefst een schepje bovenop doen, geeft het RKK ook aan waar extra winst te behalen is. Bijvoorbeeld door wensen vanuit de omgeving te koppelen aan de uitvoering van het dijkversterkingsproject. Werk met werk noemen we dat.

Gelukkig kregen we bij het opstellen van het RKK flink hulp. Ruim 100 respondenten vulden onze online enquête in, daarnaast werd er allerhande zaken aangegeven op een online kaart.

Zo kregen we de kwaliteiten van het gebied goed in beeld. Op basis hiervan zijn Ontwerpprincipes geformuleerd die ervoor zorgen dat in het ontwerpproces van de nieuwe dijk de ruimtelijke kwaliteit geborgd blijft. BoschSlabbers heeft in de Planfase van de dijkversterking een adviesrol om de in het RKK benoemde kwaliteiten te bewaken.

‘Wat hebben jullie een mooi vak en wat maken jullie mooie dingen! We zijn blij met het resultaat: mooi uitgebreid, overall goed de gebieden beschouwd maar tegelijk ook project specifiek mooi uitgewerkt.’ 

– Janneke Eerens-Kostense, projectleider Waterschap Zuiderzeeland

 

Nieuws - 02 feb 2021

Kwaliteitskader voor de stoerste dijk van het IJsselmeer!

Als de Noordwesterstormen op het IJsselmeer op één dijk het hardst beuken, dan is het wel de Flevolandse IJsselmeerdijk. Deze dijk aan de zuidwestzijde vangt de klappen op van de volle over lengte van het IJsselmeer opgebouwde golven. Ze is daarmee de stevigste, meest robuust vormgegeven dijk rond dit meer, de Afsluitdijk buiten beschouwing gelaten. Een dijk met haar eigen noeste schoonheid, en beter dan haar eigen dijkbeheerder kunnen we het niet zeggen:

‘Dit is de mooiste dijk die we hebben, het robuuste karakter, de aangelegde kunstmatige look. Eén hoogte, één lijn, perfect.’

– Jan Boezeman, dijkbeheerder ZZL

Robuust, maar over een aantal jaar nog robuuster, want er ligt een dijkversterking in de planning. Het afgelopen half jaar werkten we in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland aan het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) voor de Versterking IJsselmeerdijk. In samenwerking met waterschap, Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat is een kader opgesteld om te zorgen dat de nieuwe dijk minimaal van gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit is als de huidige dijk. Zodanig, dat ze haar stoere karakter behoudt. En aangezien we er het liefst een schepje bovenop doen, geeft het RKK ook aan waar extra winst te behalen is. Bijvoorbeeld door wensen vanuit de omgeving te koppelen aan de uitvoering van het dijkversterkingsproject. Werk met werk noemen we dat.

Gelukkig kregen we bij het opstellen van het RKK flink hulp. Ruim 100 respondenten vulden onze online enquête in, daarnaast werd er allerhande zaken aangegeven op een online kaart.

Zo kregen we de kwaliteiten van het gebied goed in beeld. Op basis hiervan zijn Ontwerpprincipes geformuleerd die ervoor zorgen dat in het ontwerpproces van de nieuwe dijk de ruimtelijke kwaliteit geborgd blijft. BoschSlabbers heeft in de Planfase van de dijkversterking een adviesrol om de in het RKK benoemde kwaliteiten te bewaken.

‘Wat hebben jullie een mooi vak en wat maken jullie mooie dingen! We zijn blij met het resultaat: mooi uitgebreid, overall goed de gebieden beschouwd maar tegelijk ook project specifiek mooi uitgewerkt.’ 

– Janneke Eerens-Kostense, projectleider Waterschap Zuiderzeeland