Nieuws - 27 mei 2022

De juiste bomen op de juiste plek in Zuid-Holland

Zuid-Holland gaat voor de juiste bomen op de juiste plek en zet hiervoor de lijnen uit in een ruimtelijke strategie voor bos en bomen. Waar bieden bomen daadwerkelijk meerwaarde? En waar kan bos een oplossing bieden voor andere actuele opgaven? In een reeks Zuid-Hollandse Bosberaden heeft BoschSlabbers samen met de provincie en vele andere partijen hier invulling aan gegeven in een ‘Ruimtelijke Strategie voor Bos en Bomen’. We zijn trots op het resultaat!

In een sterk verstedelijkte regio met open zeekleipolders en weidse veenweidelandschappen is bosaanplant in Zuid-Holland geen vanzelfsprekendheid. Toch kunnen bos en bomen juist in deze provincie veel meerwaarde bieden! Samen met onze partner van de Bosgroepen hebben we de ecosysteemdiensten van bos en bomen op een rij gezet. Het resultaat is een reeks argumenten voor méér bos en bomen in Zuid-Holland. Denk aan het versterken van de landschapskarakteristiek, het vasthouden van water en de grotere draagkracht voor recreatie.

De urgentie om bomen aan te planten is groot. En elke boom is er één. Toch pleiten we in Zuid-Holland ook voor zorgvuldigheid met de juiste boom op de juiste plek. Alleen op deze manier zijn bomen van meerwaarde voor mens én dier op de lange termijn. Per landschap hebben we gekeken welke bos- en boomtypen hier van oorsprong voorkomen. Op deze manier bouwen we aan een vitaal landschap wat ten goede komt aan de lokale biodiversiteit.

Deze ruimtelijke strategie bos en bomen is de gereedschapskist voor de Bosmakelaar. Deze persoon is onlangs door de provincie aangesteld om namens de provincie aan de slag te gaan met de uitbreiding van het areaal bos en bomen. De Bosmakelaar brengt vraag en aanbod, beschikbare ruimte en budget bij elkaar en is het aanspreekpunt voor initiatiefnemers en plannenmakers. Zo zorgt Zuid-Holland ervoor dat mooie ambities worden omgezet in actie: de aanplant van bosmantels rondom de stad, groene veenlinten door het veenweide en getijdenbossen in de delta.

Zie hier de link naar het project en het rapport.


Landgoed De Horsten

Nieuws - 27 mei 2022

De juiste bomen op de juiste plek in Zuid-Holland

Zuid-Holland gaat voor de juiste bomen op de juiste plek en zet hiervoor de lijnen uit in een ruimtelijke strategie voor bos en bomen. Waar bieden bomen daadwerkelijk meerwaarde? En waar kan bos een oplossing bieden voor andere actuele opgaven? In een reeks Zuid-Hollandse Bosberaden heeft BoschSlabbers samen met de provincie en vele andere partijen hier invulling aan gegeven in een ‘Ruimtelijke Strategie voor Bos en Bomen’. We zijn trots op het resultaat!

In een sterk verstedelijkte regio met open zeekleipolders en weidse veenweidelandschappen is bosaanplant in Zuid-Holland geen vanzelfsprekendheid. Toch kunnen bos en bomen juist in deze provincie veel meerwaarde bieden! Samen met onze partner van de Bosgroepen hebben we de ecosysteemdiensten van bos en bomen op een rij gezet. Het resultaat is een reeks argumenten voor méér bos en bomen in Zuid-Holland. Denk aan het versterken van de landschapskarakteristiek, het vasthouden van water en de grotere draagkracht voor recreatie.

De urgentie om bomen aan te planten is groot. En elke boom is er één. Toch pleiten we in Zuid-Holland ook voor zorgvuldigheid met de juiste boom op de juiste plek. Alleen op deze manier zijn bomen van meerwaarde voor mens én dier op de lange termijn. Per landschap hebben we gekeken welke bos- en boomtypen hier van oorsprong voorkomen. Op deze manier bouwen we aan een vitaal landschap wat ten goede komt aan de lokale biodiversiteit.

Deze ruimtelijke strategie bos en bomen is de gereedschapskist voor de Bosmakelaar. Deze persoon is onlangs door de provincie aangesteld om namens de provincie aan de slag te gaan met de uitbreiding van het areaal bos en bomen. De Bosmakelaar brengt vraag en aanbod, beschikbare ruimte en budget bij elkaar en is het aanspreekpunt voor initiatiefnemers en plannenmakers. Zo zorgt Zuid-Holland ervoor dat mooie ambities worden omgezet in actie: de aanplant van bosmantels rondom de stad, groene veenlinten door het veenweide en getijdenbossen in de delta.

Zie hier de link naar het project en het rapport.


Landgoed De Horsten