Nieuws - 16 feb 2021

Gewonnen architectuurprijsvraag Antwerpen

Samen met Vermeiren – De Coster Architecten heeft BoschSlabbers voor de stad Antwerpen de buitenruimte van kinderdagverblijf “Kadee” ontworpen. Het team won recent deze besloten architectuurprijsvraag.

Het bestaande gebouw is gedateerd en wordt gefaseerd afgebroken. In de plaats komt nieuwbouw die beantwoordt aan de huidige normen en waarden met een passende buitenruimte die aansluit aan het bij het eerder door BoschSlabbers ontworpen Masterplan Kielpark.

Met de realisatie van dit nieuwe kinderdagverblijf ontstaat de kans om het Kielpark ook aan de oostzijde een waardige entree te geven. Een entree die het park tot één geheel kan smeden. Door beide entrees eenzelfde vormentaal en materialisatie te geven worden oost en west familie van elkaar en krijgt het Kielpark aan beide zijden een eigen en herkenbaar karakter.

Met de alzijdige vormgeving van het kinderdagverblijf vormen het gebouw en speelplein geen obstructie meer voor het park. Integendeel, de parksfeer wordt hersteld, zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor de buurt. De parksfeer loopt rond alle zijden van het gebouw door. Het kinderdagverblijf komt zo in het park te staan en niet aan de rand van het park. De verhoogde ligging voorkomt hoge afsluitingen met sterke parkrelatie als resultaat.

Het entreepleintje van het kinderdagverblijf nodigt uit tot sociale contacten. Het biedt mensen ruimte om even een praatje met elkaar te maken. Een functie die ook ten dienste staat aan de gebruikers van het polyvalente zaaltje. Het kinderdagverblijf wordt zo een fraaie parksculptuur die bijdraagt aan de sociale cohesie, spontane ontmoetingen uitlokt en het park presenteert aan dit stadsdeel. Met een nieuwe inrichting betrekken we ook het nabijgelegen stedelijk lyceum bij het park. Beplantingen en diverse nestgelegen opgenomen in het gebouw en de buitenruimte leveren een bijdrage aan de plaatselijke biodiversiteit.

De verwachting is dat het kinderdagverblijf en de buitenruimte in 2024 gereed zullen zijn.

 

Onderstaande illustraties gemaakt door Vermeiren en De Coster

 


Plankaart door BoschSlabbers

Nieuws - 16 feb 2021

Gewonnen architectuurprijsvraag Antwerpen

Samen met Vermeiren – De Coster Architecten heeft BoschSlabbers voor de stad Antwerpen de buitenruimte van kinderdagverblijf “Kadee” ontworpen. Het team won recent deze besloten architectuurprijsvraag.

Het bestaande gebouw is gedateerd en wordt gefaseerd afgebroken. In de plaats komt nieuwbouw die beantwoordt aan de huidige normen en waarden met een passende buitenruimte die aansluit aan het bij het eerder door BoschSlabbers ontworpen Masterplan Kielpark.

Met de realisatie van dit nieuwe kinderdagverblijf ontstaat de kans om het Kielpark ook aan de oostzijde een waardige entree te geven. Een entree die het park tot één geheel kan smeden. Door beide entrees eenzelfde vormentaal en materialisatie te geven worden oost en west familie van elkaar en krijgt het Kielpark aan beide zijden een eigen en herkenbaar karakter.

Met de alzijdige vormgeving van het kinderdagverblijf vormen het gebouw en speelplein geen obstructie meer voor het park. Integendeel, de parksfeer wordt hersteld, zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor de buurt. De parksfeer loopt rond alle zijden van het gebouw door. Het kinderdagverblijf komt zo in het park te staan en niet aan de rand van het park. De verhoogde ligging voorkomt hoge afsluitingen met sterke parkrelatie als resultaat.

Het entreepleintje van het kinderdagverblijf nodigt uit tot sociale contacten. Het biedt mensen ruimte om even een praatje met elkaar te maken. Een functie die ook ten dienste staat aan de gebruikers van het polyvalente zaaltje. Het kinderdagverblijf wordt zo een fraaie parksculptuur die bijdraagt aan de sociale cohesie, spontane ontmoetingen uitlokt en het park presenteert aan dit stadsdeel. Met een nieuwe inrichting betrekken we ook het nabijgelegen stedelijk lyceum bij het park. Beplantingen en diverse nestgelegen opgenomen in het gebouw en de buitenruimte leveren een bijdrage aan de plaatselijke biodiversiteit.

De verwachting is dat het kinderdagverblijf en de buitenruimte in 2024 gereed zullen zijn.

 

Onderstaande illustraties gemaakt door Vermeiren en De Coster

 


Plankaart door BoschSlabbers