Nieuws - 15 jun 2020

Het eerste deel van het Molenvlietpark is geopend

De Vlietzone is een gebied in ontwikkeling. Door de jaren heen heeft het gebied een sterke transformatie ondergaan. Het gebied is van een bewoonde strook langs de Vliet in het open polderlandschap getransformeerd tot een relatief groene enclave in het stedelijk weefsel van groot Den Haag. BoschSlabbers heeft een ontwerp opgesteld voor het Molenvlietpark in deze omgeving. Sinds 5 juni is het eerste deel van het park open. Het gaat om het deel tussen de Laan van Hoornwijck, Laan van Zuid Hoorn en familiepark Drievliet. De rest van het park volgt op 1 juli.

Het park ligt tussen de buitenplaats Oud Vredenoord, Drievliet, de Rotterdamsebaan en de Molentocht. Het groene en waterrijke park is goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op verschillende plekken zijn er speelaanleidingen vormgegeven, zo zijn er een trekpontje en een natuurspeelplek gemaakt. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is er ook gezorgd voor een calamiteitenberging van 60.000 m3, zodat bij hevige regenval het teveel aan water in het boezemsysteem van Haaglanden tijdelijk kan worden opgevangen.

Het park is landelijk en natuurlijk ingericht. Met het park worden aanvullende natuurwaarden en vergroting van de biodiversiteit gerealiseerd. Dit krijgt vorm door de toepassing van kruidenrijke grasbermen, gelaagde bosaanplant, natuurvriendelijke oevers, rietvelden en eilandje als kraamkamers voor watervogels. Een speciale voorziening voor de natuurwaarde is de realisatie van een paaigebied van ongeveer 5000 m2. Hier is een uitloper van de boezem gemaakt die ondiep is en dus snel opwarmt in het voorjaar, een ideale plek als kraamkamer voor vissen.

Kijk voor meer informatie ook hier en op de website van Gemeente Den Haag.


Het schelpenpad over het water


Veel vogels hebben het park al gevonden

Een van de speelaanleidingen

Nieuws - 15 jun 2020

Het eerste deel van het Molenvlietpark is geopend

De Vlietzone is een gebied in ontwikkeling. Door de jaren heen heeft het gebied een sterke transformatie ondergaan. Het gebied is van een bewoonde strook langs de Vliet in het open polderlandschap getransformeerd tot een relatief groene enclave in het stedelijk weefsel van groot Den Haag. BoschSlabbers heeft een ontwerp opgesteld voor het Molenvlietpark in deze omgeving. Sinds 5 juni is het eerste deel van het park open. Het gaat om het deel tussen de Laan van Hoornwijck, Laan van Zuid Hoorn en familiepark Drievliet. De rest van het park volgt op 1 juli.

Het park ligt tussen de buitenplaats Oud Vredenoord, Drievliet, de Rotterdamsebaan en de Molentocht. Het groene en waterrijke park is goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op verschillende plekken zijn er speelaanleidingen vormgegeven, zo zijn er een trekpontje en een natuurspeelplek gemaakt. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is er ook gezorgd voor een calamiteitenberging van 60.000 m3, zodat bij hevige regenval het teveel aan water in het boezemsysteem van Haaglanden tijdelijk kan worden opgevangen.

Het park is landelijk en natuurlijk ingericht. Met het park worden aanvullende natuurwaarden en vergroting van de biodiversiteit gerealiseerd. Dit krijgt vorm door de toepassing van kruidenrijke grasbermen, gelaagde bosaanplant, natuurvriendelijke oevers, rietvelden en eilandje als kraamkamers voor watervogels. Een speciale voorziening voor de natuurwaarde is de realisatie van een paaigebied van ongeveer 5000 m2. Hier is een uitloper van de boezem gemaakt die ondiep is en dus snel opwarmt in het voorjaar, een ideale plek als kraamkamer voor vissen.

Kijk voor meer informatie ook hier en op de website van Gemeente Den Haag.


Het schelpenpad over het water


Veel vogels hebben het park al gevonden

Een van de speelaanleidingen