Agenebbes strook wordt trotse stadsentree

Agenebbes strook wordt trotse stadsentree

Rotterdamsebaan Den Haag

Rotterdamsebaan Den Haag

Rotterdamsebaan Den Haag

Rotterdamsebaan Den Haag

de kern

Rotterdamsebaan als hefboom voor opwaardering Vlietzone

De Rotterdamsebaan wordt, naast de Utrechtse baan, de tweede route van en naar het centrum van Den Haag. Deze verbindt straks de A4-A13, via een tunnel onder de Vliet en de Binckhorstlaan, met de omgeving van zowel Station Hollands Spoor als Centraal Station.

De Rotterdamsebaan doorsnijd de Vlietzone, een gebied dat door de jaren heen een opmerkelijke omkering heeft ondergaan. Van landgoederenzone langs de Vliet in een verder open polderlandschap is het getransformeerd tot een relatief groene enclave binnen het stedelijk weefsel van groot Den Haag. ‘Relatief groen’, maar ook sterk versnipperd, recreatief weinig toegankelijk en sterk verrommeld. Het is zichtbaar dat dit gebied lange tijd bij zowel ontwikkelaar als bestuurder aan de aandacht is ontsnapt. Het resultaat is een caleidoscopische verzameling aan individuele elementen en functies, waarin elke vorm van samenhang ontbreekt, waar het geheel zo veel minder is dan de som der delen.

De opgave was de Rotterdamsebaan zodanig te ontwikkelen dat deze, ondanks de extra doorsnijding die het zal vormen, het gebied toch meer samenhang en een verbeterde toegankelijkheid brengt. Om de aanleg van de Rotterdamsebaan als middel te gebruiken dat weer eenheid in de verscheidenheid brengt en collectieve kwaliteit aan het gebied toevoegt. De aanleg van de Rotterdamsebaan opent de weg voor het ontwikkelen van een openbaar park, het recreatief toegankelijk maken van de Vlietzone en het upgraden van de Vliet met haar parallel gelegen wegen en paden.

Plankaart Molenvlietpark

“Het geheel is meer dan de som der delen.”

– Wijnand Bouw, ontwerper BoschSlabbers

Geplooid maaiveld

De Rotterdamsebaan wordt de tweede stadsentree van Den Haag. Het wordt een groene poort; rijk beplante glooiingen bepalen het beeld en refereren aan het buitenplaats-verleden van de plek.

De aanleg van de Rotterdamsebaan geeft een impuls aan de ontwikkeling van nabij gelegen voorzieningen, waaronder attractiepark Drievliet. Drievliet gaat uitbreiden en zal meer ‘slecht weer’ voorzieningen in een hal onderbrengen. Deze wordt in het samenspel van groenstructuren en geplooid maaiveld geïntegreerd; de hal zal vanuit de omgeving herkenbaar aanwezig zijn zonder over de omgeving te domineren. De nieuwe hal en het huidige Drievliet worden verbonden met het nieuwe parkeerterrein door middel van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Een flink aantal nieuwe fiets en wandelpaden gaat de Vliet, Molenvlietpark, attractiepark Drievliet, de omliggende wijken en het buitengebied beter met elkaar verbinden.

mooi detail

Daar aan de waterkant….

Het Molenvlietpark wordt ontwikkeld in de scheg tussen de buitenplaats Drievliet, de Rotterdamsebaan en de Molensloot.

Een grote waterpartij die refereert aan de parkachtige aanleg van de buitenplaatsen langs de Vliet maakt in het park twee -in aard, beleving en vorm- totaal verschillende ruimtes; de weide en het rieteiland. Zij worden ingekaderd door de bossen op de buitenplaatsen, de kade van de Molensloot en een glooiend grondlichaam dat zowel recreatiepark Drievliet als de Rotterdamsebaan afschermt. Het verkeer op de Rotterdamsebaan is vanuit het park nauwelijks zichtbaar.

Impressie Molenvlietpark
Vogelvlucht impressie Molenvlietpark

Zocher en de weide kamer

De weide is een relict van de oorspronkelijk veel grotere polder. De vormgeving is geïnspireerd op de huidige Molenwei die in de 19e eeuw is ontworpen door de bekende landschapsarchitect Zocher.

De wei laat zich bereiken via bruggen vanaf de Molenkade, over het vlonderpad of vanaf de kade met het kabelpontje. Schelpenpaden ontsluiten de weide. Hollandse luchten spiegelen zich in de sloten waarin het water zo hoog staat dat het bijna naadloos overgaat in het aanliggend grasland, waar schapen geduldig grazen. Knotwilgen en elzen geven diepte aan de doorzichten over deze verstilde open ruimte.

 

Beslotenheid in de rietland kamer

Vanaf het talud langs de Rotterdamsebaan scheert een gebogen vlonderpad over het water door het rieteiland waarna het eindigt bij een zitelement in de weide. Hier wordt de wandelaar omsloten door hoog opgaand riet en geniet men een heel andere beleving dan in de open weide. Het rieteiland is een verzameling van kavels waar riet in meer of mindere mate groeit.

Impressie boezem molenpad
Interessant inzicht

250.000 regentonnen

Het Molenvlietpark is meer dan een prettig wandelgebied, het maakt ook dat de omgeving bij hevige neerslag droge voeten houdt. Het park is noodberging, het is zo ontworpen dat het 60.000 m3 water kan bergen, dat zijn ruim 250.000 regentonnen.

Meer informatie over de Rotterdamsebaan is te vinden op www.rotterdamsebaan.nl, de projectwebsite van BAM Infra en via de Rotterdamsebaan-app.

Impressie van het Molenvlietpark
Plattegrond van de Rotterdamsebaan

Project data

Titel: Rotterdamsebaan

Locatie: Den Haag, NL

Omvang: 56 ha

Opdrachtgever: Projectorganisatie Rotterdamsebaan

Aannemer: Bam Infra

Samenwerking: HHRS Delfland, gemeente Den Haag, gemeente Voorburg, gemeente Rijswijk

Looptijd: 2013-2018

Beeldcredits: BoschSlabbers, BAM Infra, DPi Animation House

Projectcode: HS 13-03