Nieuws - 10 nov 2018

Pilot dubbele dijk op animatiefilm

Pilot Dubbele Dijk in uitvoering

Tussen de Eemshaven en Delfzijl, bij Nieuwstad, komt een dubbele dijk. De waterveiligheid is het voornaamste doel. In het zilte water tussen de twee dijken worden gewassen en schelpdieren gekweekt. Provincie Groningen heeft over het project een mooi animatiefilmpje laten maken.

Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Bij de Dubbele Dijk test het waterschap of ze met de aanleg van een tweede (lagere) dijk landinwaarts op een goedkopere manier de waterveiligheid kunnen garanderen.

De Dubbele Dijk heeft een uniek karakter. Ze bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van klei uit de Eems-Dollard.

Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Van het eerste gedeelte (ongeveer 25 hectare) maken we een natuurgebied met eb en vloed, waaruit slib gehaald wordt en waar vogels graag rusten. Het vormt een natuurlijk filter dat helder voedselrijk water levert aan het tweede gedeelte.

In het tweede gedeelte (ongeveer 33 hectare) zullen schaal- en schelpdieren en eetbare waterplanten worden gekweekt en is plek voor zilte landbouw van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor. Een getijdenduiker wordt aangelegd waardoor het water in en uit het tussengebied kan stromen.

Meer informatie over dit project is te vinden op:

www.boschslabbers.nl/nl/project/dubbele_dijkzone/

eemsdollard2050.nl/dubbele-dijk/

 

Nieuws - 10 nov 2018

Pilot dubbele dijk op animatiefilm

Pilot Dubbele Dijk in uitvoering

Tussen de Eemshaven en Delfzijl, bij Nieuwstad, komt een dubbele dijk. De waterveiligheid is het voornaamste doel. In het zilte water tussen de twee dijken worden gewassen en schelpdieren gekweekt. Provincie Groningen heeft over het project een mooi animatiefilmpje laten maken.

Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk wordt ingespeeld op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Bij de Dubbele Dijk test het waterschap of ze met de aanleg van een tweede (lagere) dijk landinwaarts op een goedkopere manier de waterveiligheid kunnen garanderen.

De Dubbele Dijk heeft een uniek karakter. Ze bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van klei uit de Eems-Dollard.

Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Van het eerste gedeelte (ongeveer 25 hectare) maken we een natuurgebied met eb en vloed, waaruit slib gehaald wordt en waar vogels graag rusten. Het vormt een natuurlijk filter dat helder voedselrijk water levert aan het tweede gedeelte.

In het tweede gedeelte (ongeveer 33 hectare) zullen schaal- en schelpdieren en eetbare waterplanten worden gekweekt en is plek voor zilte landbouw van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor. Een getijdenduiker wordt aangelegd waardoor het water in en uit het tussengebied kan stromen.

Meer informatie over dit project is te vinden op:

www.boschslabbers.nl/nl/project/dubbele_dijkzone/

eemsdollard2050.nl/dubbele-dijk/