Nieuws - 25 okt 2018

Start herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Dinsdag 23 oktober 2018 is samen met omwonenden de eerste schop in de grond gegaan voor de herinrichting van stadspark Molenwater. BoschSlabbers, de gemeente Middelburg en de werkgroep Molenwaterpark hebben samen intensief gewerkt aan het nieuwe parkontwerp. Over een jaar kent Middelburg ‘een groene huiskamer’ waar een ieder zich thuis kan voelen, waar stedelijke ecologie gebalanceerd samengaat met de parkfunctie.

Een duurzamer watersysteem

Via het EU-subsidieprogramma Water Resilient Cities zijn de middelen verkregen voor de herinrichting van het Molenwaterpark. Het programma draait erom stedelijke gebieden te beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag als gevolg van de klimaatveranderingen. In het molenwaterpark is hierbij de opgave om een waterberging te realiseren met een capaciteit van 2.000 kubieke meter. Het regenwater uit aangrenzende straten en daken wordt afgekoppeld en richting het park geleid. Hier komt het water in een systeem van boswadi’s terecht waardoor het water vertraagd wordt afgevoerd, beperkt infiltreert en verdampt.

Nieuws - 25 okt 2018

Start herinrichting Molenwaterpark Middelburg

Dinsdag 23 oktober 2018 is samen met omwonenden de eerste schop in de grond gegaan voor de herinrichting van stadspark Molenwater. BoschSlabbers, de gemeente Middelburg en de werkgroep Molenwaterpark hebben samen intensief gewerkt aan het nieuwe parkontwerp. Over een jaar kent Middelburg ‘een groene huiskamer’ waar een ieder zich thuis kan voelen, waar stedelijke ecologie gebalanceerd samengaat met de parkfunctie.

Een duurzamer watersysteem

Via het EU-subsidieprogramma Water Resilient Cities zijn de middelen verkregen voor de herinrichting van het Molenwaterpark. Het programma draait erom stedelijke gebieden te beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag als gevolg van de klimaatveranderingen. In het molenwaterpark is hierbij de opgave om een waterberging te realiseren met een capaciteit van 2.000 kubieke meter. Het regenwater uit aangrenzende straten en daken wordt afgekoppeld en richting het park geleid. Hier komt het water in een systeem van boswadi’s terecht waardoor het water vertraagd wordt afgevoerd, beperkt infiltreert en verdampt.