Historisch landhuis in een verwilderd landschap

Buitenplaats Eemwijk

Buitenplaats Eemwijk

Buitenplaats Eemwijk

Buitenplaats Eemwijk

Buitenplaats Eemwijk

de kern

Buitenplaats Eemwijk

De door de Romeinen gegraven Vliet werd in de Gouden Eeuw een belangrijk onderdeel in het systeem van trekvaarten dat de Hollandse steden met elkaar verbond. Vanaf de zeventiende eeuw werden op de strandwal buitenplaatsen gesticht, als zomerverblijven van welgestelde stedelingen. Dankzij de Vliet waren deze buitens vanuit de stad snel en comfortabel te bereiken. Deze buitenplaatsen kenden een tweezijdige oriëntatie: enerzijds maakten zij een gezicht naar de oude weg over de strandwal, anderzijds waren zij gericht op  het water. Eens was er sprake van een reeks aan buitenplaatsen op de strandwal nabij Voorburg, die tezamen een sterk samenhangende structuur vormden. Vandaag de dag is Eemwijk (met ‘Vreugd en Rust’ en ‘Vliet en Brugh’) één van de weinige restanten van de buitenplaatscultuur.

Voorburg kenmerken

Prijsvraag

In het kader van een prijsvraag heeft BoschSlabbers in samenwerking met Braaksma & Roos Architecten een ontwerpschets gemaakt voor de hele buitenplaats Eemwijk. De prijsvraag is door ons team gewonnen.

De opgave bestond uit het herstellen van de allure van de buitenplaats door middel van sloop van de in de jaren ’30 en ‘60 gebouwde zijvleugels en het realiseren van excellente wooneenheden op het huidige terrein. Hiervoor hebben we de uitgangspunten en systeem van het tuinontwerp uit 1918 van Tersteeg gebruikt. Na het uitwerken van de architectonische opgave hebben we de inrichting voor de eerste fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp plus, dat in begin 2014 is uitgevoerd.

Eemwijk kaart
Doorsnede buitenplaats Eemwijk Voorburg

Project Data

Titel: Buitenplaats Eemwijk

Locatie: Voorburg, NL

Omvang: 2 ha

Opdrachtgever: Provast

Samenwerking: Braaksma & Roos Architecten

Looptijd: 2011

Type: tuinontwerp, beplantingsplan, uitvoeringsbegeleiding

Beeldcredits: BoschSlabbers, Braaksma & Roos Architecten

Projectcode: HT 11-05